Spanderte piano

Onsdag fikk Tvedestrand kommune overrakt 100.000 kroner i gave fra Sparebanken Sør.


Pengegaven ble i hurtigtogsfart omsatt til et piano, som spilte hovedrollen under den offisielle gaveoverrekkelsen i Lyngmyr skoles aula onsdag formiddag.

Etter at kultursjef Jan Kløvstad hadde ønsket velkommen, overtok ungdomsskoleelevene Sigrid Veronica Paulsen, Aleksander Winger og Sandra Solberg scenen.

Sigrid Veronica og Sandra sang til pianoakkompagnement av kulturskolelærer Stein Jonassen, mens Aleksander Winger og Gunnar Myhre trakterte pianoet på egen hånd.

Spesielt imponerte Sandra Solberg med John Lennons «Imagine». Et modig valg, som hun kom meget godt ifra.

Etter elevenes minikonsert kunne Sparebanken Sørs avtroppende administrerende direktør Hans Iversen overrekke den storslåtte gaven til «musikklivet i Tvedestrand».

- Jeg håper det blir til berikelse for kommunen, sa Iversen, som etter overrekkelsen bedyret at dette ikke var et forsøk på å skape seg et godt ettermæle.

- Sparebanken er ikke et aksjeselskap som skal dele ut utbytte, men deler noe av overskuddet ut til lokalsamfunnet, forklare Iversen, som etter eget utsagn aldri var i tvil om å bidra da han fikk forespørsel fra sin lokal banksjef Øyvind Raddum i Tvedestrand.

I kulturskolerektor Astrid Holums fravær takket Marianne Sødal Misje for gaven på kulturskolens vegne.

- Vi takker for den velvilje Sparebanken Sør har vist Tvedestrands kulturliv og Lyngmyr skole ved å gi dette flotte pianoet som gave, sa Misje.

- Skolens aula skal i tillegg til skolens bruk fungere som kommunens kulturhus. Men vi savnet et piano. Nå er det på plass, og jeg ser for meg mange og flotte musikkopplevelser i Tvedestrands nye storstue, sa Andersen.

I ordførerens og varaordførerens fravær takket tidligere ordfører Torleif Haugland for den storslåtte gaven på kommunens vegne.

- Vi har brukt mange penger på å rehabilitere skolen. Men alle ønsker ble ikke oppfylt, og vi er meget takknemlig for gaven fra Sparebanken Sør, sa Haugland.

Tvedestrandsposten


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART