Tilskudd til lokale musikktiltak

Fjerde tildeling i lokale musikktiltak 2006 er nå gjennomført. Kulturrådet har fordelt kr 1 170 000 på 115 prosjekter, og 4 søkere fra Aust-Agder fått tilsammen kr 30.000 til konserter.


Fjerde tildeling i lokale musikktiltak 2006 er nå gjennomført. Kulturrådet har i denne tildelingen behandlet 250 søknader med en samlet søknadssum på kr 7,1 millioner kroner. I denne omgang er det fordelt kr 1 170 000 på 115 prosjekter. Størsteparten av tildelingene har gått til enkeltkonserter, konsertrekker og festivaler.

I vårt fylke har følgende søkere fått tilskudd:
Aust-Agder kammerorkester: kr 10 000
Musikkens Venner Grimstad: kr 6 000
Arendal Jazzklubb: kr 9 000
Sandøykoret kr 5 000

NB! Det er i statsbudsjettet for 2007 bestemt at Norsk kulturråd ikke lenger skal gi støtte til lokale konsertinitiativ. Tilskuddsordningen er avviklet, og midlene blir omdisponert til offentlig konsertvirksomhet under Rikskonsertene og til koraktiviteter i følge Kultur- og kirkedepartementet.

Inger H. Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART