12 millioner fordelt fra Lindesnes til Svalbard

Årets tildeling fra MVO er nå offentlig. Det er fordelt vel 12 millioner kroner til aktiviteter innenfor rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk. I Aust-Agder har Setesdal Spelemannslag, Agder ungdomsstorband v/ Sørnorsk Jazzsenter, Arendal Big Band, Gjerstad Storband, Torungen Storband, Arendal musikkråds samspillprosjekt og Gamlebyen Musikerforening, Arendal fått tilskudd.


I 2007 kom det inn 835 søknader på tilsammen over 37 millioner kr. Over halvparten av søkerne har fått støtte: Det er gitt 422 tildelinger. Største enkeltbeløp var på en million kroner, laveste var kr 1.700 - og de fleste tildelingene er i størrelsesorden 15 - 25.000 kr.

I Aust-Agder er det kommet følgende tildelinger:

Folkemusikk
Setesdal Spelemannslag kurs i spel og kveding 4 000

Jazz
Agder ungdomsstorband v/ Sørnorsk Jazzsenter regionalt ungdomsstorband 30 000
Arendal Big Band lydanlegg 25 000
Gjerstad Storband slagverk 10 000
Torungen Storband elpiano 11 000

Rock
Arendal musikkråd instruktørkostnader, samspillkurs for U-trinnet 24 000

Samarbeidsprosjekt
Gamlebyen Musikerforening sanganlegg, bassforsterker, gitarforsterker 30 000

Som tidligere år har MVO søkt å ivareta både små og større tiltak, og det er stor spredning i tilskuddsbeløpet. Det er gitt støtte til prosjekter og aktiviteter i 156 kommuner og i alle fylker. Svalbard har fått tre tildelinger. Den mest "grisgrendte" tildelingen gikk til Mausundvær, ei øy på Trøndelagskysten med 270 innbyggere. Mausundværs musikkliv fikk kr 15.000 øremerket sanganlegg. Også flere andre mindre lokalsamfunn er tildelt støtte.

I år ble det gitt etableringsstøtte til 22 prosjekter (Startpakker). Det er spesielt gledelig at det gikk to Startpakker til Vestfold og fire til Finnmark, fylkene med færrest søknader og tildelinger innen MVO. MVO ser dette som et uttrykk for at startpakka er et hensiktsmessig virkemiddel.

Det ble gitt flest tildelinger til Akershus (51 stk), Oslo (44 stk) og Hordaland (42 stk).

Fullstendig tildeling finner du under "Årets tildeling" på www.mvo.no

Søknadene er vurdert av bredt sammensatte fagutvalg og en overordnet styringsgruppe. MVO administreres av Norsk musikkråd.

De tre siste årene har MVO vært en aktiv medspiller i spennende prosjekter i Trikkestallen i Trondheim, Hansahallen i Bergen og Vørterhuset i Oslo. MVO har de senere årene disponert en særskilt avsetning fra den rød/grønne regjeringen og MVO har nå til vurdering flere store øvelokaleprosjekter over hele landet.

IHA


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART