Får eget festivalforum

Mange representanter fra fylkets festival-liv var til stede da Aust-Agder festivalforum startet tirsdag. -Vi har invitert alt som kryper og går av festivaler i fylket, fordi vi ønsker et møtested for fellesskap, erfaringsutveksling og kompetanseheving, sier initiativtaker Per Norstrøm, fylkeskultursjef i Aust-Agder fylkeskommune.


I sin innledning på møtet fremhevet Norstrøm at det finnes så mange festivaler i Aust-Agder.
-Jeg vil nesten hevde at vi er festivalfylket i Norge, sier Norstrøm.

-Hva kan dette bli?
Mats Aronsen og Canal Street er engasjert av fylkeskommunen for å hjelpe til i oppstarten av forumet.
-Jeg tror vi har talt oppimot 35 ulike festivaler bare i Aust-Agder. Her er betydelig mange flere enn i Vest-Agder, så det kan vi meske oss med, sa Aronsen til humring fra salen.
-Det er verdt å tenke over at i løpet av de siste årene har lille Aust-Agder blitt et festivalfylke. Spørsmålene vi kan stille oss nå er hva vi gjør med det, og hva dette forumet kan bli til, sa Aronsen.

Frivillige
Etter innledning fra Aronsen og Norstrøm kom diskusjonen blant de fremmøtte snart inn på problemstillinger rundt frivillige.
Per Michelsen var på møtet som representant for Norwegian Grand Prix (NGP), og han fortalte at det for NGP ikke lenger er mulig å basere seg på frivillige som hjelp under stevnene.
-Vi trenger frivillige som forplikter seg til avtaler, for vi må levere det vi skal til gjester og sponsorer. Men det er vanskelig å få frivillige til å forplikte seg. Derfor går en stor del av utgiftsbudsjettet vårt til å leie inn hjelp nå, sier Michelsen, som også kan fortelle at NGP allerede har en avtale om at et idrettslag fra Bergen skal komme og jobbe under neste års arrangement.

Noen får nok
Konkurransen om frivillige skal også være en av grunnene til at NGP har vært nødt til å se til Bergen etter innleid hjelp.
Inger Haugan Aasland, som representerte Korfestivalen og Aust-Agder musikkråd, mener at festivalene er så forskjellig at det ikke burde være noe problem å få tak i frivillige.
-Eierforholdet til festivalen er viktig for frivillige. Jeg tror det er mange forskjellige motiver for å være med som frivillig, men alle vil ha noe igjen for det, mener Aasland.
Representanter for noen festivaler, som Canal Street og Skjærgårds Music & Mission Festival, kunne melde om nok frivillige.
-Vi hadde over 800 frivillige som jobbet for oss i fjor, vi har til og med måttet si nei til noen, forteller Sven Ludvigsen fra Skjærgårds.

Les mer i

Agderposten

Agderposten


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART