Meld deg på NÅ! Rytmisk Sommerskole 2007

Rytmisk Sommerskole er et kurs som har funnet sted i Kristiansand hvert år siden 2002. Kurset går over seks dager og tar for seg rytmisk musikk i alle genre og retter seg mot spillelystne ungdommer på Agder mellom 15 og 25 år. Nå kan du melde deg på!


En av de sentrale ideene bak kurset er at kursdeltakerne skal spille mest mulig. Det betyr at musikkteori, hørelære, improvisasjonskunnskap og historie integreres i samspill. Samspillgruppene blir delt inn på bakgrunn av interessefelt og nivå. I tillegg får elevene minst to timer individuell undervisning. Kurset blir avsluttet med konsert.
Et annet viktig element er at kurset er forholdsvis rimelig slik at prisen ikke skal være noen hindring for deltakelse. Deltakerantallet har siden starten vært på mellom 25 og 35.
Et slikt kurs krever mange lærere med stor kunnskap. Derfor blir også lærerne rekruttert blant de ypperste profesjonelle musikerne vi har på Sørlandet. All musikken blir arrangert spesielt til hvert kurs. Dette fordi besetningen varierer og fordi alle elevene skal få utfordringer som er tilpasset sitt nivå. For maksimal pedagogisk effekt blir faktisk mesteparten av musikken arrangert underveis. Lærerne er til stede så mye som mulig også i samspill.
Nytt i år er et utvidet tilbud til vokalister. Det jobbes også med å holde flere konserter.

Sted: Musikkens hus, Kristiansand
Tid: 31. juli - 5. august 2007
Pris: 1500,-
Konserter: 4. og 5. august

Påmelding ved mail eller brev til Norsk Musikkråd Vest-Agder. Husk navn, adresse, telefon, alder, instrument. Du kan også bruke skjemaet under.
For mer informasjon, ta kontakt med Norsk Musikkråd Vest-Agder eller leder Håvard Kittilsen (tlf 90949278).

Jon G. Olsen - admin


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART