NYTT TILBUD TIL TALENTFULLE BARN OG UNGE I AUST-AGDER

Lørdagsskolen er et samarbeid mellom alle kommunene i Aust-Agder gjennom interesse- og utviklings-organisasjonen Norsk kulturskoleråd, Aust-Agder. Lørdagsskolen er et utvidet undervisningstilbud til talentfulle kulturskoleelever i musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.


Vi ønsker en bredt sammensatt elevgruppe med elever fra ulike genre (klassisk musikk, jazz, musikal, rock osv). Lørdagsskolen skal være en møteplass til inspirasjon og utvikling innenfor "din" stilart, og et sted der du møter andre musikkuttrykk.


TILBUDET OMFATTER
• Individuell undervisning på instrument eller på sang, min. 45min. maks. 60 min. pr uke
• gruppeundervisning musikkteori, hørelære og musikkorientering.
• undervisning i samspill (kammermusikk, band m.m.)
• 14 lørdager, skoleåret 07/08
• Vanlig elevkontingent til kulturskolen i den kommunen eleven bor.
• Det er ingen betingelse å være kulturskoleelev for opptak ved Lørdagsskolen

Opptaksprøve fredag 15. juni, i Arendal kulturhus, Lille Torungen.

Du finner mer info om Lørdagsskolen ved å laste ned nedenstående infobrev og søknadsskjema.

Du kan også få mer informasjon og søknadsskjema får du også ved henvendelse til kulturskolen der du bor.

SØKNADSFRIST: 1. juni 2007

/share/mime/48/pdf.png Lørdagsskoletilbud i Aust-Agder
(Lordagsskolen_Infoskriv.pdf, 50kB)

iha


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART