Stadig mer til kultur

Kommunepolitikere gir stadig mer penger til kultur - også i Arendal. Arendal kommune gir minst til kultur av sammen-lignbare kommuner i hele Norge. Men også i Arendal sprøyter politikerne nå mer penger inn i kulturen.


Canal Street er ett av flere arrangementer som merker at kommunepolitikerne nå gir mer penger til kultur enn tidligere, sier kulturrådgiver Kristin Lundby i Arendal.

- Det er klart vi skulle gjerne hatt mer penger til kultur, men både i fjor og i år har vi fått mer enn tidligere. Det er gledelig, sier Lundby.

Satser på kultur
Kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, sier det klart merkes at kommuner nå satser på kultur.
- Midlene som overføres til kultur øker mer enn den gjennomsnittlige økningen i andre sektorer, sier Arnestad.

- I Arendal er kultur absolutt noe man vil satse på nå. Man har valgt å bruke mye av de frie midlene på dette feltet, sier kulturrådgiver Kristin Lundby.
- Vi får i år som i fjor en påplusning på to millioner kroner til lag, foreninger og eandre som vil bruke kulturhuset her. Det synes vi er flott, sier Lundby.

NRK Sørlandet

NRK Sørlandet


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART