Tilskudd til lokal koraktivitet 2007

I 2007 kan du søke om særskilt støtte til lokal koraktivitet når du samarbeider med profesjonelle krefter. Det er fire søknadsfrister i året. Les mer om støtteordninga her.


Hvem kan søke støtte?

Du kan søke støtte til enkelttiltak og til konsertserier. Du kan ikke få støtte til drift av institusjoner eller organisasjoner, heller ikke til å kjøpe utstyr. I regelen må du holde til i den geografiske regionen hvor aktiviteten skal finne sted.

Hva kan du søke støtte til?

Du kan søke støtte til konserter, og til andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk. Det er en forutsetning at du samarbeider med profesjonelle krefter, for eksempel profesjonelle solister eller musikere.

Slik søker du

Du må fylle ut et skjema - som du kan laste ned her. Sammen med skjemaet må du sende en skriftlig beskrivelse av prosjektet med budsjett og finansieringsplan.

Det er fire søknadsfrister i løpet av året, og den første er 25. februar. De neste er 25. mai, 25. august og 25. november. Vi må ha søknadene innen disse fristene. Det holder ikke at søknaden din er posstemplet innen fristen.

Kriterier for tildeling

Støtte blir gitt etter en vurdering av den faglige og kunstneriske kvaliteten i prosjektet, samt lokal og regional betydning. Det blir gjort en fordeling etter geografi og sjanger. Ved behandling av søknadene, legges det vekt på prosjekter som involverer det lokale og regionale musikklivet, og som bidrar til musikalsk utvikling for koret og det lokale musikklivet. Det gis bare støtte til prosjekter som omfatter framføring av levende musikk, og det kreves at profesjonelle krefter medvirker.

Ufullstendige søknader blir ikke behandlet. Søknader som er sendt med epost eller telefaks blir heller ikke behandlet.


Du må påregne en saksbehandlingstid på en måned før du får svar på søknaden. Så snart tildelingene er klare, blir de offentliggjort på www.sangerforum.no.

Krav til søknaden

Søknaden skal være skriftlig, og må inneholde:


  • utfylt søknadsskjema (bare ett skjema)
  • hvem det er som har ansvaret for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
  • prosjektbeskrivelse som inneholder bakgrunnen for og formålet med tiltaket
  • framdriftsplan med tidspunkt for start og avslutning
  • budsjett og finansieringsplan. Honorar, evt. reise og diettutgifter må komme tydelig fram
  • oversikt over de medvirkende, og navn på profesjonelle utøvere med en kort presentasjon
  • innhold/programutkast
  • lyd og/eller bilde kan vedlegges

Rapportering

Innen en måned etter at prosjektet er avsluttet, må du sende en rapport. Rapporten skjer på eget rapportskjema.

/share/mime/48/pdf.png Søknadsskjema
(skjemasoknad-konserter.pdf, 11kB)

/share/mime/48/pdf.png Rapportskjema
(Skjemarapport-konserter.pdf, 10kB)

Norsk sangerforum


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART