Tøffere mot griske artister

Arendal Kulturhus AS med styreleder Einar Halvorsen i spissen, har innledet en tøffere linje mot griske artister og impresarier.


-Det blir galt når enkelte tar med seg flere hundre tusen kroner fra Arendal etter å ha hatt to forestillinger på en kveld, mens vi sliter med å få økonomien i hop, fortalte styreleder Einar Halvorsen i Arendal kulturhus til de fremmøtte fra lag og foreninger som bruker kulturhuset.
På møtet som fortsatt pågår på kulturhuset, forteller Einar Halvorsen at han nå vil kutte leiesatsene så det monner.
I tillegg til de varslede 50 prosentene på selve husleien, kuttes også satsene på leie av teknisk personale og lyd og lys - samt at man vil vurdere å sertifisere dugnadsfolk fra lag og forenger slik at de selv kan håndtere lyd og lys.

-Et av tiltakene for å få bedre økonomi, er å øke inntektene, fortalte Halvorsen etter å ha opplyst om et akkumulert underskudd på driften på 1,7 mill.
Noe av dette gjør man ved å være tøffere i forhandlingene, men noe skjer også ved at kulturhuset går inn og tar risiko - men dette må en gjøre med måte fordi økonomien er så sårbar, fremholder Halvorsen.
En rekke representanter fra lag og foreninger er samlet i Arendal kulturhus nå, og har forventninger til at leiebetingelsene blir bedret.

Agderposten

Agderposten


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART