Grasrotandelen og frivillighetsregisteret

Fra 1. mars 2009 innføres grasrotandelen med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009. Alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg sitt favorittlag eller en forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til lokallaget, forutsatt at laget står i Frivillighetsregisteret. Her følger en artikkel fra Norges Musikkkorps Forbunds medlemsblad Ambis som gir gode svar på alt du måtte lure på om Grasrotandelen og frivillighetsregisteret.


Grasrotandel til korpsene
- men først må dere inn i Frivillighetsregisteret!


Fra 2009 blir den såkalte Grasrotandelen innført. Kort fortalt innebærer det at den som tipper kan velge å gi 5 % av innsatsen til et lokalt lag - dersom laget står i Frivillighetsregisteret.

NMFs generalsekretær Arild Moen er godt fornøyd med den siste utviklingen.
- At Norsk Tipping nå dekker alle kostnadene ved registrering i Frivillighetsregisteret, betyr mye for korpsbevegelsen. Totalt ville det kostet alle korpsene ca 660 000 kroner. For det frivillige Norge dreier det seg om ni millioner.

- Hva er egentlig Frivillighetsregisteret?
- Det har lenge vært et ønske fra de frivillige organisasjonene at det skulle opprettes et register der alle opplysninger om det enkelte lag skulle være tilgjengelig. Ikke minst når korps eller andre skriver søknader, har det vært plundrete å alltid legge ved informasjon som regnskap, årsmelding og vedtekter. Nå holder det å vise til Frivillighetsregisteret.

- Nå kobles Frivillighetsregisteret opp mot den nye grasrotandelen - tilfeldig?
- Nei. For det første vil nok kravet om at lokale lag skal være registrert i Frivillighetsregisteret sørge for at korpsenes motivasjon for å gjøre jobben øker. Men i tillegg er man nødt til å ha et vanntett system for å kunne utbetale grasrotandelen. Da er svaret Frivillighetsregisteret.

- Helt konkret, hva er grasrotandelen, og hvor mye penger snakker vi om her?
- Grasrotandelen etableres i 2009. Helt konkret betyr det at når folk leverer inn tippekupongen eller lottokupongen, kan de velge om de vil krysse av for at 5 % av innsatsen skal gå til et lokalt frivillig lag. Så dersom en tipper for 5000 kroner på årsbasis, vil 250 kroner tilfalle det lokallaget han eller hun ønsker å støtte.

- 2009 er ikke langt unna?
- Nei. Og derfor starter ikke ordningen før 1. mars. Men den vil ha tilbakevirkende kraft til 1. januar, så hele årsinnsatsen vil telle.

- Er det mulig å bytte på hvem du vil støtte i løpet av året?
- Ja. Dersom den som tipper har barn som deltar på forskjellige aktiviteter, går det an å fordele innsatsen på ulike lag. Jeg har for eksempel barn både i korps og idrett.

- Men selve registreringen. Det virker ambisiøst å tenke at over 1700 korps skal på plass i et nytt register i løpet av noen hektiske måneder rundt årsskiftet?
- Det blir hektisk. 1. desember starter registreringen. Brønnøysundregisteret vil sende ut informasjon den 17. november om hvordan korpsene og andre lokallag skal gå fram. De har stipulert tidsbruken for registrering til 20 minutter. For å være sikret å ta del i grasrotandelen fra starten av, må korpsene være registrert innen 7. januar.

- Hvorfor kunne ikke NMF gjort en felles registrering av alle medlemskorpsene?
- Dette har vi foreslått flere ganger, men korpsene er selvstendige juridiske enheter, så det går dessverre ikke. Men det kan hende vi kan gjøre vedlikeholdet av korpsene fra sentralt hold, men det er for tidlig å si noe om ennå.

Statssekretær Wegard Harsvik i Kirke- og Kulturdepartementet er godt fornøyd med Grasrotordningen.
- Alle pengene går uavkortet til det lokale leddet.

- Hvor mye penger kan det dreie seg om?
- Vi har gjort et anslag og kommet til at det dreier seg om ca 200 millioner kroner.

- Det er vanskelig å si hvor stor andel av de 200 millionene som går til korpsbevegelsen. Men at det totalt sett dreier seg om millionbeløp, bør være hevet over en hver tvil, sier Arild Moen.

Leder i Eidanger Pike- og Guttekorps, Hans Petter Hestvik ser positivt på den nye ordningen.
- Det høres ut som en mye mer rettferdig ordning enn automatpengene. Der var det først til mølla-prinsippet som gjaldt, eller å ha de rette kontaktene. Nå vil det dryppe på alle, men det er jo alltid en balansegang når det gjelder spill og penger. Det er greit at de som tipper lar 5 % av innsatsen gå til korpset, men det må ikke oppleves som utidig press.

Eikanger Bjørsvik Musikklag derimot er klar til å legge opp en strategi for å få penger fra Grasrotandelen.
- Vi har mange støttemedlemmer og et lokalsamfunn som er levende opptatt av korpset. Vi ser for oss å informere om dette på løpesedler, konserter og lenke på hjemmesiden. Jeg tror absolutt dette kan gi noen klingende kroner i korpskassen vår, sier kommunikasjonsansvarlig, Stein Skorpsholm.

Tekst: Håkon Mogstad

FAKTA:
- Registreringen starter 1. desember
- De som er registrert innen 7. januar er sikret å få ta del i første utbetaling på Grasrotandelen
- Norsk Tipping tar kostnaden ved registreringen
- Fra 1. mars kan man krysse av for at korps skal få 5 % av spillinnsatsen
- Første utbetaling av grasrotmidler skjer fra 1. april

Artikkelen stod på trykk i Ambis nr 4. 2008

Les også hva Norsk Jazzforum har å si om saken her .

09.12.2008 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART