Ikke legg ned klassisk linje ved UiA!

Aust-Agder musikkråd ser med bekymring på Studieportføljeutvalgets forslag om nedleggelse av klassisk linje ved institutt for musikk ved Universitetet i Agder. Dersom forslaget iverksettes vil det bety et stort tap for bredden i musikklivet på Sørlandet!


Musikkrådet og flere andre organisasjoner og institusjoner har sendt støtteuttalelser for klassisk linje til ledelsen ved Universitetet i Agder, og håper at det kan få ledelsen på bedre tanker!

Nedenfor finner du musikkrådets uttalelse som pdf fil.

/share/mime/48/pdf.png Støtteerklæring til klassisk linje ved UiA
(stotteerklaring_til_klassisk_linje_ved_uia.pdf, 46kB)

Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART