Meld deg på prøvespill til Agder ungdomsstorband nå!

Agder ungdomsstorband på Grand scene des.-07
Foto: IHA
Er du mellom 16 og 22 år - og har lyst til å spille i storband - ligger muligheten åpen. Helgen 13. og 14. september planlegges det prøvespill i henholdsvis Arendal og Kristiansand. Prøvespillet gjelder for deltagelse skoleåret 2008/2009. Agder Ungdomsstorband ledes av storbandlederen og trompetisten Tore Bråthen som til daglig underviser på Rytmisk linje på Institutt for musikk, Universitetet i Agder.


Agder ungdomsstorband - et tilbud for musikkungdom i hele Agder
Agder Ungdomsstorband er et regionalt ensemble som drives av Sørnorsk Jazzsenter. Bandet er et tilbud for musikkutøvende ungdom i Agderfylkene der de får anledning til å utvikle sine ferdigheter som utøvere og ensemblemusikere i storbandformatet. Videre skal bandet samarbeide med lokale miljøer for å inspirere og motivere unge til å satse på jazz.

Målgruppen er ungdom fra musikkskoler, korps, rockeverksteder og annen organisert eller uorganisert musikkaktivitet. Bandet samles til helgesamlinger 4 til 5 ganger i året. Det jobbes med improvisasjon, ensemblespill og sjangerforståelse. Musikalsk leder Tore Bråthen har med seg 3 hjelpeinstruktører på samlingene og disse tar seg av de ulike instrument-gruppene i bandet.

Unge musikkelever/studenter som ønsker å få "trening" og skolering i storband og improvisasjonsspill oppfordres til å søke opptak i bandet.

Frist til å søke opptak er satt til 1. september. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på venstre side i menyen under prosjekter.

Storband kan brukes til mangt!
Storband er en ensembleform som kan brukes til utrolig mye forkjellig musikk og på deres konserter vil publikum få høre et fint spekter av hva man kan bruke et storband til. Repertoaret de spiller spenner over flere stilarter, alt fra "easy swing jazz" til moderne funk.
Storbandets musikalske leder legger vekt på at musikerne skal få prøvd seg på et bredt spekter i storbandlitteraturen. "Det er viktig at både musikere, unge som eldre, og publikum får kjennskap til hva et storband kan brukes til. Samtidig er det viktig å presentere jazz i mange farger" sier Tore Bråthen, musikalsk leder. Ettersom bandet består av unge jazzmusikere vil konsertene med bandet være en anledning til å høre noe av det vi kan vente av framtidas artister innen såkalt rytmisk musikk.


Håvard Kittilsen (Tlf 90949278) Organisator og tilrettelegger AUS
Frank Kvarstein (Tlf 37 00 55 47eller mobil 99456551) Daglig leder Sørnorsk Jazzsenter.

14.08.2008 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART