Giske åpner frikanalen 8. januar

Frikanalen startet sine prøvesendinger i oktober i fjor og denne uka åpnes kanalen offisielt av kulturminister Trond Giske. Kilde: musikk.no


Åpningen finner sted i Folkets hus i forbindelse med en kulturkonferanse om "den tredje mediesektoren" som frikanalen arrangerer. Seminaret har prominente innledere som blant annet Karen Resetaris fra EU parlamentet og Christer Hedstrøm fra Community Media Forum Europe.

Hvilken fremtid har den tredje mediesektoren og hvordan skal den finansieres? Dette vil bli debattert i et panel hvor med følgende deltakere i panelet: Olemic Thommessen (Høyre, medlem av Stortingets familie og kulturkomite), Eli Skogerbø (professor Universitetet i Oslo), John Olav Egeland (redaktør, Dagbladet), Karin Ståhl Woldseth (Fremskrittspartiet, medlem av Stortingets familie og kulturkomite), Trond Enger (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner).

Selve "avdukingen" av Frikanalen skjer etter paneldebatten klokka 1500.

TV for alle

Frikanalen er den første "åpne kanalen" i Europa med riksdekkende distribusjon. Med "åpen kanal" menes at her kan alle slippe til som har et budskap å formidle med levende bilder og lyd. Kanalen er en del av et demokrati-prosjekt, der hensikten er å la de krefter slippe til som vanligvis ikke kommer frem på de store kommersielle kanalene. Frikanalen eies av 55 frivillige organisasjoner i Norge, deriblant Norsk musikkråd.

I Foreningen Frikanalens vedtekter heter det: "Frikanalen er en TV-kanal der frivillige organisasjoner, livssynsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle virksomheter kan få tildelt sendetid på rimelige vilkår. Målet med Frikanalen er å styrke ytringsfriheten og det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet."

Egen sendetid for kultur

Det finnes en egen sendetid for "kultur" i vårt sendeskjema, og der hilser vi alle velkommen som har gjort video-opptak ev en konsert, kor eller orkester, eller som har laget sin egen musikkvideo, sier Finn H. Andreassen. Frikanalen gir mulighet til eksponering på tv for den som har noe å fremføre.

For mer informasjon om åpningen og seminaret samt om frikanalen generelt, sjekk frikanalen.no
Sendingene til Frikanalen kan du se på nett-tv her .

21.01.2009 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART