Norsk musikkråd søker daglig leder

Norsk musikkråd søker ny daglig leder som er levende engasjert i å styrke musikkens og kulturens vilkår i samfunnet gjennom en sentral og stor frivillig organisasjon. Daglig leder skal arbeide for at Norsk musikkråd når de mål og ambisjoner Musikktinget (landsmøtet) har lagt for kulturpolitisk innflytelse, faglig aktivitet og økonomi.Hovedarbeidsoppgaver er å jobbe for og representere de oppfatninger, interesser og vedtak som Norsk musikkråd står for, internt, overfor offentligheten, beslutningstakere, lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner og våre samarbeidspartnere. Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for forlengelse. Les mer...

Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART