Ny TONO-avtale for det frivillig musikklivet

TONO og musikkorganisasjonene har i fellesskap kommet frem til en ny samlet TONO-avtale for hele det frivillige musikkliv. Den nye avtalen ivaretar både mylderet av små konserter over hele landet, samt de få «store konsertene» med billettinntekter som frivillige musikklag arrangerer.


Et forhandlingsutvalg bestående av Holger Gulbrandsen (Norsk musikkråd), Monica Larsson og Guro Midtsund (Norsk Rockforbund), Kåre Hanken og Cathrine Schumann (Norges Korforbund), Arild Moen og Anita Finnebråten (Norges Musikkorps Forbund), samt forhandlingsleder Terje Winther (De Unges Orkesterforbund) har forhandlet frem en ny rammeavtale.

Målet var å få til en felles avtale som skulle gjelde for hele feltet for å unngå forskjellsbehandling og for å lage en enkel, oversiktlig TONO-avtale. Dette mener utvalget at de nå har fått til.

Hovedelementer i avtalen:

Fast vederlag
- En videreføring av en sentral avtalemodell hvor alle organisasjonene betaler et fast vederlag på vegne av sine medlemslag/kor/korps. Vederlaget gjelder de konsertene som hvert enkelt medlemslag/kor/korps selv arrangerer og det er lagt til grunn at hvert medlem arrangerer i gjennomsnitt 2 konserter pr. år.
- Det faste vederlaget dekker kun konserter med brutto billettinntekter på opp til kr 50.000 pr. konsert, evt. maksimum 500 besøkende dersom det ikke kreves billettinntekter.

Variabelt vederlag
- For konserter med billettinntekter utover kr 50.000 skal det betales 3% av brutto billettinntekter (fra første krone). Dersom det ikke er billettsalg, men over 500 besøkende skal det betales kr 2 pr. besøkende.
- Alle konserter som ikke er omfattet av avtalen om fast vederlag plikter hvert enkelt medlemslag/kor/korps å informere/melde til TONO i hvert enkelt tilfelle. Vederlaget blir så fakturert for den enkelte konsert.

Hva NMRs medlemsorganisasjoner, NMF og NK må gjøre snarest:

- Signere den individuelle avtalen. Avtalen sendes fra TONO om få dager.
- Betale fakturaen. Faktura for 2009 sendes fra TONO sammen med avtalen.
- Snarest sende TONO oppdatert medlemsliste til e-post: marked@tono.no.

Hva det enkelte medlemslag/kor/korps nå må gjøre:
- Fortsatt sende programmer til TONO for alle konserter de arrangerer. I rapporteringen skal man benytte konsertrapportskjema som kan lastes ned fra www.tono.no/kunde. TONO jobber for snarest mulig å legge til rette for elektronisk konsertrapportering på hjemmesidene.
- Melde alle konserter som hadde billettinntekter utover kr 50.000 evt. ingen billettinntekter, men over 500 besøkende til TONO snarest etter at konserten er avholdt. Dette gjøres til e-post: marked@tono.no eller kundeservicetelefon 2205 3848 og gjelder alle konserter arrangert i tiden fra og med 1. januar 2009.

Har du spørsmål? Ta kontakt!


Kontaktpersoner:
NMRs generalsekretær Holger Gulbrandsen - tlf. 913 33809.
NMFs generalsekretær Arild Moen - tlf. 934 62 486
NKs generalsekretær Cathrine Schumann - tlf. 911 84402
TONOs markedsdirektør Geir Gaarder - tlf. 909 46976


25.10.2009 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART