Økt driftsstøtte til Norsk musikkråd

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 som ble lagt fram i dag, foreslås Norsk musikkråds driftsstøtte økt med ca 700 000 kroner. Tilskuddsordningen for landsomfattende musikkorganisasjoner som Norsk musikkråd administrerer, foreslås økt med 1 million. Opplæringsmidlene som i år har ligget under MUO foreslås nå flyttet inn i Tilskuddsordningen og får en ramme på i overkant av to millioner kroner. Kilde: musikk.noGode nyheter
- Dette er gode nyheter for Norsk musikkråd, sier daglig leder Holger Gulbrandsen. De ekstra driftsmidlene gir oss arbeidsro til å fokusere på kjernen i vår virksomhet, nemlig å arbeide for best mulig kår hos våre medlemsorganisasjoner.

Tilskuddsordningen for landsomfattende musikkorganisasjoner får en økning på en million i forslaget til statsbudsjett. Tilskuddsordningen for landsomfattende musikkorganisasjoner delte i år ut nesten 21 millioner fordelt på 28 organisasjoner. 35 søkere søkte om nærmere …

-Det er kjærkomment med ekstra midler i denne ordningen, men en million er i praksis ikke mye mer enn en indeksregulering, mener Gulbrandsen.


Midler til opplæring
Opplæringsmidlene som i år har ligget midlertidig under MUO, foreslås nå administrert av Norsk musikkråd. Dette er i samsvar med forslag fra Norsk Jazzforum, Norsk Rockforbund og Landslaget for Spelemenn.

-Vi er utrolig glade for den tilliten vi får fra Departementet ved at også opplæringsmidlene legges under vår administrasjon sammen med tilskuddsordningen til musikkorganisasjonene, sier Gulbrandsen. Men opplæringspotten er alt for liten. Våre utregninger viser at behovet er dobbelt så stort, og vi har jo da også bedt om fire millioner kroner. Men det er da en start og vi vil jobbe for at den økes betraktelig i årene som kommer.

Offensivt kulturbudsjett, men hva med Frifond?
Bevilgningen til kultur økes med hele 812 millioner kroner i budsjettforslaget. Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes bevilgningen med 736,3 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet. I tillegg kommer 40 millioner kroner til kulturskolesatsing under Kunnskapsdepartementet og Riksscenen for folkemusikk, joik og folkedans får 13,4 millioner.

-Dette er et svært offensivt budsjett, mener Gulbrandsen, og vi er spesielt glade for bevilgningen til kulturskolene og midlene til folkemusikken. Jeg er imidlertid svært bekymret for Frifondordningen som ikke får økte midler i 2010, i praksis betyr dette mindre til alle da det nå er flere om beinet. Men alt i alt er vi fornøyde med nok et godt kulturbudsjett fra Kulturministeren og departementet og vi ser fram til nok et år med oppfølging av Kulturløftet, avslutter Gulbrandsen.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Holger Gulbrandsen på telefon 91333809 eller holger.gulbrandsen@musikk.no


15.10.2009 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART