Økte tilskuddsatser i voksenopplæringen

Musikkens studieforbund vedtok nylig å øke satsene for voksenopplæringstilskudd for 2009. Timesatsene er nå inntil 95 kr/time for timer med lærer og inntil 25 kr/time for timer uten lærer. Det er en økning på ca 12 %, noe som vil være kjærkomment for de lokale arrangørene.


Dette betyr et etterlengtet løft på tilskudd til opplæring i lokale lag og foreninger. For et lag med en opplæringsaktivitet på 2,5 time undervisning pr uke + 4 seminardager a 5 timer, vil det si en økning på 1 150 kr/år til 10 925 kr/år. Vi håper dette vil motivere flere til å bruke tilskuddsordningen.

I tillegg ble det satt av 300 000 kr til landsomfattende kurs - som studieforbundets medlemsorganisasjoner kan bruke til å holde kurs med nasjonalt nedslagsfelt.

Mer om voksenopplæringsmidler finner du her...

28.03.2009 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART