Resolusjon fra Musikktinget

På bakgrunn av Kulturløftet og Kulturdepartementets arbeid med Kulturløftet II vedtok Musikktinget i helgen en resolusjon. Resolusjonen ønsker velkommen Kulturløftet II og ber om oppfølging av kulturloven lokalt.


Årets Musikkting vedtok følgende resolusjon:

1. Norsk musikkråd mener at kulturløftet har vært et konstruktivt og viktig virkemiddel for utvikling av norsk kulturliv og ønsker velkommen Kulturløftet II, utformet på grunnlag av nye innspill fra norsk kulturliv.

2. Norsk musikkråd mener at kulturloven er et viktig virkemiddel for utvikling av norsk kulturliv. Kulturloven bør følges opp lokalt med at det settes av minst 5% til kulturformål i de kommunale budsjettene.

09.06.2009 Erica Berthelsen

10.06.2009 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART