Søknadsportalen til Musikkutstyrsordningen er nå åpen

Musikkutstyrsordningens (MUO) første søknadsfrist er 1. september og søknadsportalen er nå åpen. MUO er opprettet for å ivareta gode tekniske vilkår for spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap over hele landet. MUO skal også gi tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler og scener. Søknader som gjelder Musikkbinger behandles fortløpende.


GÅ DIREKTE TIL SØKNADSPORTALEN

Musikkutstyrsordningen (MUO) arbeider for at publikum over hele landet skal ha mulighet til å oppleve gode konserter med lokale og turnerende artister, samt for at musikere skal ha gode arbeidsforhold under øving, forberedelser og fremføring. MUOs støtteområde for Akustiske tiltak skal bidra til å forbedre akustiske forhold ved spillesteder og i øvingsfelleskap. Det gis støtte til forprosjektering, enkle akustiske tiltak og lydisolasjon. Støtten gis i form av tilskudd, og den gis i et langsiktig perspektiv.

Les mer om ordningens retningslinjer og om de forskjellige tinga en kan søke penger om på www.musikkutstyrsordningen.no

Kilde: www.musikk.no

06.01.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART