UNG KLASSISK Arendal - musikkfestdager for unge musikere

UNG KLASSISK Arendal er et samarbeidsprosjekt mellom ulike kulturaktører i fylket som ønsker å skape arenaer/møteplasser som gir barn og unge muligheter til å utøve og utvikle sine musikalske ferdigheter innen klassisk musikk og folkemusikk. I perioden 13. - 15. februar vil Arendal kulturhus fylles opp med alt fra etablerte unge musikere fra bl.a. Rikskonsertenes Intro Klassisk program, orkestermusikere og solister fra Norges musikkhøgskole og andre musikkutdanningsinstitusjoner - til unge musikkelever fra kulturskolene, musikklinjene etc. Kom og hør framtidas musikere!


/share/mime/48/pdf.png program UNG KLASSISK 2009
(ung-klassisk.pdf, 6MB)

Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART