13,4 mill. kroner fordelt til øvingslokaler og konsertscener

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet. MUO har nå gjort ferdig alle fordelinger for første halvår 2010. En oppfordring til musikklivet i Aust-Agder; husk å søke MUO neste runde, - det var unormalt få søkere fra vårt fylke! 1.sept- er neste søknadsfrist både for utstyr, akustiske tiltak og musikkbinger. Sett av tid i august til å jobbe fram gode søknader!Fordelingsutvalget behandlet i sitt møte den 12. og 13. april alle søknader som kom inn til MUO innen søknadsfristen 1. februar. Totalt behandlet utvalget 215 søknader innenfor støtteområdene Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak. Av disse mottok 94 vedtak om støtte. MUO har også fordelt tilskudd til 25 musikkbinger, fordelt på 20 kommuner.
Les hele saken på MUOs hjemmesider

En oppfordring til musikklivet i Aust-Agder; husk å søke MUO neste runde, - det var overraskene få søkere fra vårt fylke! 1.september er neste søknadsfrist både for utstyr, akustiske tiltak og musikkbinger. Sett av tid i august til å jobbe fram gode søknader!

27.09.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART