Aust-Agder musikkråd: Nytt styre og nytt handlingsprogram

Tirsdag 20. april var musikklivet samlet til årsmøte i Aust-Agder musikkråd. Det ble et konstruktivt møte der det kom mange gode innspill på handlingsprogrammet. I tillegg fikk musikkrådet informert om nye tilskuddsordninger, nye forskrifter til Lov om voksenopplæring og mye mer. Årsmøtet valgte også nytt styre for de kommende to år. Hovedtema under handlingsprogrammet ble lokaler til musikkformål og nye musikktiltak for mennesker med behov for tilrettelagte tilbud.MUSIKKLIVET TRENGER BEDRE ØVE - OG KONSERTLOKALER!


Aust-Agder musikkråd avviklet sitt årsmøte 20. april med deltakere fra mange av musikkrådets medlemsorganisasjoner. Det ble et møte der representanter fra yrkes- og fritidsmusikkliv og organisasjoner som driver alt fra utøvende musikkaktiviteter til konsertarrangører og kulturskoler deltok. Møtet diskuterte blant annet hvordan skaffe bedre øvingslokaler til de mange som trenger et lokale å øve i. Videre var man opptatt av nye musikktiltak for målgrupper med spesielle behov, samt nye tilskuddsordninger til musikkformål.

Nå må musikklivet få bedre øvingslokaler!

Aust-Agder musikkråds årsmøte behandlet faste årsmøtesaker og brukte mest tid på å drøfte handlingsprogram for 2010 til 2012. Her var mange opptatt av hvordan vi kan få flere, og ikke minst bedre egnede øve - og framføringslokaler til musikk. Deltakerne var også opptatt av at kommunene ved nybygg og rehabilitering av skoler etc. må bli flinkere til å følge standardkravene til lokaler som skal brukes til musikkaktivitet. Nors musikkråd har nylig oppdatert standardveiledningen som bl.a. gir generelle anbefalinger på akustikk og utforming av lokaler som skal brukes til musikkaktivitet.
Dette dokumentet bør legges til grunn for alle som bygger eller rehabiliterer lokaler som er tenkt brukt til musikkøvelser og lignende.

Prosjektet som pågår i Arendal for tiden, der man bl.a. har kartlagt 11 øvingslokaler og utarbeidet en plan for utbedring av lokaler, er et prosjekt som bør gjennomføres i flere kommuner. Men viktigst av alt er at musikklivet selv passer på og sørger for å bli hørt når kommunen skal rehabilitere skoler, grendehus og andre kommunale bygg, eller skal bygge nytt. Et nyttig verktøy og ressurssted for kunnskap er nettstedet www.musikklokaler.no. Det er nyttig både for utbyggere, saksbehandlere, lokale musikkråd, enkeltlag etc.

Videre hadde årsmøtet fokus på nye tiltak for spesielle målgrupper. Blant annet ble prosjektet "Musikk i fengsel og frihet" (MIFF) samt musikk for eldre, tatt opp. I tillegg ble det informert om noen av de nye tilskuddsordningene som er kommet de siste to år, og nye forskrifter i Lov om voksenopplæring.

Nytt styre med bred kompetanse

Det nyvalgte styret spenner vidt både hva angår musikksjanger, organisasjon og geografi og det blir et spennende styre med mye nyttig kompetanse. Styreleder Per Kristiansen som til daglig er rektor ved Risøy folkehøgskole, ble gjenvalgt. Med seg i styret fikk han Arlette Grøvan Vareberg som representerer Musikkens Venner, Arendal, Ragnhild Paulsen fra Musikernes fellesorganisasjon, Agder, Torun Fløistad Rike fra Ung kirkesang og Kari D. Hannås fra Musikk fra livets begynnelse. Varamedlemmer ble Åse Moi fra Norsk forening for musikkterapi, Rolf Meyer Tallaksen fra Foreningen Norske kordirigenter og Linda Christensen fra Arendal Big Band og Arendal bluesklubb.

26.04.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART