Fire nye millioner til Sangløftet!

To år etter at Sangløftet ble satt i gang for å glede hele Norge med store og små sangarrangementer, har Sparebankstiftelsen DnB NOR besluttet å videreføre prosjektet i to nye år. Frem til sommeren 2012 skal fire nye millioner brukes på sangprosjekter over hele landet gjennom organisasjonene Musikk og Ungdom og Norsk musikkråd. Kilde: musikk.no«Dette er en stor ære for oss, og ikke minst en viktig anerkjennelse av arbeidet vi og mange med oss har lagt ned i Sangløftet så langt» sier Solveig Riiser, daglig leder i Musikk og Ungdom og prosjektleder for Sangløftet. I 2008 fikk organisasjonene Musikk og Ungdom og Norsk musikkråd fem millioner kroner av Sparebankstiftelsen DnB NOR til Sangløftet, et nasjonalt prosjekt for å løfte frem sangen i Norge. To år og langt over hundre ulike arrangementer senere har Sangløftet bidratt til at store og små over hele landet har gledet både seg selv å andre gjennom alle slags former for sang.

Sangløftet har siden 2008 løftet frem bredden og mangfoldet i sang-Norge, og har derfor støttet arrangementer for både hip-hop, joik, karaoke, forskjellige former for korsang mye annet - både for amatører og profesjonelle sangere. Gjennom støtte til sangkurs på arbeidsplasser, karaokekonkurranse for bedrifter og andre tiltak har Sangløftet også bidratt til å nå utover de tradisjonelle arenaene for å spre gleden ved å synge. Dette har gitt Sangløftet et bredt nedslagsfelt, ikke minst gjennom en unik blanding av arrangementer for amatører og profesjonelle. I den kommende perioden vil dette arbeidet bli videreført, slik at Sangløftet sprer sangglede på alle nivåer - i alle sjangre.

Om Sangløftet
Sangløftet er en gave fra Sparebanksstiftelsen DnB NOR, og forvaltes av de to organisasjonene Norsk musikkråd og Musikk og Ungdom. Til sammen ni millioner kroner fordelt over fire år bidrar til å løfte sangen i Norge både gjennom sentralt initierte tiltak og gjennom en tilskuddsordning.
Til sammen representerer Norsk musikkråd og Musikk og Ungdoms nettverk et stort mangfold av både tradisjonelle og grensesprengende aktører innenfor sangens verden. Disse setter i verk, sammen med andre samarbeidspartnere, en rekke lokale, regionale og nasjonale tiltak i forbindelse med Sangløftet. De tre hovedområdene Kompetanseheving, Opplevelser og Repertoarutvikling skal bidra til nyskapning og styrking av eksisterende virksomhet.

Om Norsk musikkråd
Norsk musikkråd er en interesseorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner. Musikkrådet er en unik møteplass for alle som driver med musikk i Norge. Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner har rundt 140 000 medlemmer og musikkrådet har i tillegg 18 fylkeskontorer og over 100 lokale musikkråd. www.musikk.no

Om Musikk og Ungdom
Musikk og Ungdom er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI). Organisasjonen har som formål å «fremme unge menneskers utvikling og utveksling gjennom musikk, på tvers av landegrenser». www.musikkogungdom.no

Kontakt
Prosjektleder Solveig Riiser, 22 00 56 70 /45 29 12 99, solveig @ musikkogungdom.no

Heidie Westerblom, Norsk musikkråd, 22 00 56 03, heidie.westerblom @ musikk.no

Postadresse: Sangløftet, co Musikk og Ungdom
Postboks 4703 Sofienberg
0506 Oslo
www.sangloftet.no

11.05.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART