Fond for utøvende kunstnere: 2 stipender til Sørlandet

Til styremøtet 11. mai var det innkommet 366 søknader om reise- og videreutdanningsstipend. Styret bevilget 61 stipend, hvert på kr 20.000,-. Blant de heldige mottakerne er pianisten Erik Haugan Aasland, Arendal og fagottisten Jon Halvor Lund, Kristiansand. Stipendet gis etter følgende kriterier: Søker må ha en profesjonell karriere som utøver å vise til, og stipendet skal benyttes til videreutdanning innen det utøvende yrket. De søkere som har det beste faglige opplegget for videreutdanningen vil bli foretrukket blant ellers like kvalifiserte søkere.Til styremøtet 11. mai var det innkommet 366 søknader om reise- og videreutdanningsstipend. Styret bevilget 61 stipend til musikere, sangere og dirigenter, 14 til skuespillere / fortellere /sceneinstruktører og 25 til dansere. Stipendet er på 20.000,- og blant de heldige mottakerne er pianisten Erik Haugan Aasland, Arendal og fagottisten Jon Halvor Lund, Kristiansand. Stipendet gis etter følgende kriterier: Søker må ha en profesjonell karriere som utøver å vise til, og stipendet skal benyttes til videreutdanning innen det utøvende yrket. De søkere som har det beste faglige opplegget for videreutdanningen vil bli foretrukket blant ellers like kvalifiserte søkere.

Stipendet gis etter følgende kriterier:
Søker må ha en profesjonell karriere som utøver å vise til, og stipendet skal benyttes til videreutdanning innen det utøvende yrket. De søkere som har det beste faglige opplegget for videreutdanningen vil bli foretrukket blant ellers like kvalifiserte søkere. Stipendet må benyttes innen utgangen av 2011.

Fullstendig tildelingsliste kan lastes ned her

18.05.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART