Hvordan søke penger til kulturformål i Aust-Agder?

Onsdag 29. sept kl 14:00 holder Aust-Agder bibliotek og kulturformidling seminar om hvordan søke penger til kulturformål i Aust-Agder. Målgruppa er tidligere søkere om tilskudd i Aust-Agder, frivillige organisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, kulturinstitusjoner og andre kulturaktører. Kan dette være aktuelt for deg/dere? Mer info under Les merHentet fra fylkeskommunens hjemmesider:

Hvert år setter Aust-Agder fylkeskommune av en sum midler (i 2010 var summen 1.4 millioner kroner) til kulturtiltak. Disse midlene fordeles etter søknad til en rekke ulike aktører og tiltak, og er en del av fylkeskommunens satsning på å stimulere frivillig virksomhet og et levende og bredt kulturliv i fylket.

Søknadsfrist for midler til kulturtiltak er 1. november.

Som en konsekvens av en del endringer i saksbehandling og tildelingskriterier ønsker derfor Aust-Agder bibliotek og kulturformidling å invitere til seminar om hvordan man kan søke tilskudd til kulturtiltak i Aust-Agder.

Tid: 29. september 2010, kl 14.00 - 19.00
Sted: Arendal bibliotek, auditoriet


Målgruppe: Tidligere søkere om tilskudd i Aust-Agder, frivillige organisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, kulturinstitusjoner og andre kulturaktører.

Seminaret er gratis.

Program:

14.00 Registrering og kaffe
14.30

Hva vil Aust-Agder fylkeskommune med sin kultursatsing?
• Fylkeskultursjef Per Norstrøm forteller om fylkeskommunens satsninger i nye planer

15.15 Hvordan lage et vellykket prosjekt?
• Maren Rasmussen fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU); om prosjektorganisering og organisasjonsstruktur - en viktig forutsetning for å få til vellykkede prosjekter
16.00 Nordisk Kulturfond
• Jan Kløvstad (sakkyndig i Nordisk Kulturfond); om søknadsmidler og retningslinjer fra Nordisk Kulturfond
16.15 Pause
16.45 Hva er det som skal til?
• Nye retningslinjer for tilskudd til kultur i Aust-Agder
• Eksempler på gode søknader
17.30 Nye elektroniske søknadsskjema
• Gjennomgang og veiledning til utfylling av skjema
18.00 Aust-Agder barne- og ungdomsråd
• Presentasjon av organisasjon, forventninger og satsninger
18.15 Søknadsveiledning
• Her vil det gis direkte veiledning til konkrete prosjekter og tiltak for den som ønsker det, av fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen og saksbehandler Stina Arstad.


Påmelding senest 22. september til stina@aabk.no.

15.09.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART