Nye akustikknormer for musikklokaler

De færreste lokaler som brukes til musikk er akustisk tilpasset og tilrettelagt for dette. Det ønsker Norsk musikkråd å gjøre noe med. I disse dager lanseres "Norsk musikkråds normer og anbefalinger" for akustikk i lokaler som brukes til musikkformål. Normer og anbefalinger er utarbeidet sammen med ledende akustikere i Norge og utlandet, og er banebrytende i internasjonal sammenheng.Musikkrådet setter søkelyset på viktigheten av tilpasssede lokaler til alle musikkformer. Gode akustiske forhold er avgjørende både for publikum og musikere.

Det gis normer og anbefalinger for fire typer saler:
• Saler for akustisk musikk, lydsvake grupper (kor ol)
• Saler for musikk, lydsterke grupper (korps ol)
• Saler for forsterket musikk (band)
• Flerbrukssaler

"Musikkutøvere vil ikke lengre spill og synge på dårlige grusbaner", sier leder av musikkrådets utvalg for musikklokaler Jon G. Olsen i en kommentar. "Det er på tide at de som eier og bygger lokaler som brukes til musikk forstår at det er like stor forskjell på et kor, et korps og et rockeband som det er på fotball, bowling og ishockey. Man bygger ikke en idrettshall for alle idretter. En bør heller ikke bygge musikkhall for alle musikkformer."

Norsk musikkråd håper at normene vil bidra til bedre lokaler for alle deler av musikklivet, og er like opptatt av store som små lokaler være seg øvelokaler eller konsertlokaler. Korps øver i dag i gymsaler med så lang etterklang at det er nesten umulig å spille, kor øver i rom som har så kort etterklang at stemmebåndene blir utslitt og om band som spiller i lokaler som gjør samspillet i band umulig

Normene og anbefalingene kommer samtidig med at staten overfører fordelingen av tilskudd til lokale og regionale kulturbygg til fylkeskommunene fra 2010. Flere fylkeskommuner, bl.a. Hedmark, har allerede tatt inn de nye normene som krav for å få tilskudd. Musikkrådet arbeider for at dette skal skje i alle fylker.

Musikkrådet er i gang med en omfattende registrering av musikklokaler og akustiske forhold i lokalene.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger kan lastes ned fra nedenstående fil eller fra www.musikklokaler.no der du finner mye annen nyttig info om lokaler.

________________________________________
For nærmer opplysninger kontakt
Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler, jon.olsen(a)musikk.no
Erlend Rasmussen, seniorkonsulent Norsk musikkråd, erlend.rasmussen(a)musikk.no
Inger Haugan Aasland, medlem i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler, inger.aasland(a)musikk.no

/share/mime/48/pdf.png Norsk musikkråds normer og anbefalinger for akustikk i musikklokaler
(nmr_akustikknorm-musikklokaler-2009.pdf, 301kB)

27.09.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART