Sommeren er på hell - penger å hente

Da nærmer vel sommerferien seg slutten for de fleste og kongeriket karrer seg opp på beina og tilbake på jobb igjen. Som vanlig kommer høsten med en rekke søknadsfrister og mulighet til å skaffe penger og utstyr til prosjekter, konsertserier og scener. Først ut er Fond for utøvende kunstnere som har søknadsfrist allerede 9. august. 1. september har en rekke av Norsk kulturråds støtteordninger frist, det samme gjelder Fond for lyd og bilde, Musikkutstyrsordningen og UDs reisestøtteordning. Lykke til! Kilde: musikk.noOM ORDNINGENE

Frist 9. august:
Fond for utøvende kunstnere
Fondet gir støtte til utøvende kunstnere innefor følgende områder: nnspilling av fonogram, prosjektstøtte, reisestøtte, kurs-/seminarvirksomhet (arrangering), Stipend for videreutdanning, orkester-/korpsstipend, stønad

Frist 1. september:
Fond for lyd og bilde
Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter kan søke støtte til produksjon og formidling av lydopptak, konsertvirksomhet eller komponering.

Musikkutstyrsordningen
Ordningen gir tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet inndelt i fire støtteområder: fremføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak og musikkbinger.

Uds reisestøtte for konserter i utlandet
Det gis støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk

Uds støtte til kulturutveksling med land i sør
Det gis støtte til det levende kulturliv, og samarbeidet skal bidra til kompetansebygging og institusjonsutvikling, og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativitet og internasjonalt samarbeid.

Norsk kulturråd
Musikkfestivaler som arrangeres årlig kan søkes om treårig støtte, fristen gjelder for støtte til 2011.

Arrangørstøtte rytmisk musikk kan søkes av konsertarrangører, scener og regionale kulturhus som driver med rytmisk musikk. Helårsarrangører prioriteres.

Arrangørstøtte samtid og klassisk musikk (forsøksordning 2010) kan søkes konsertarrangører, scener og regionale kulturhus. Helårsarrangører prioriteres.

Bestillingverk. Organisasjoner, framføringsinstitusjoner og ensembler kan søke om tilskudd til ulike bestillingsverk

Innspillinger. Det gis støtte til innspillinger av komposisjonsmusikk fra Norge, innspillingsprosjekter for barn og unge, innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans, innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

Prosjektstøtte. Det gis tilskudd til en spesielle tiltak og prosjekter innen musikkområdet. Nyskapende prosjekter og forsøksordninger innen kunstområdet musikk vektlegges og særlige områder er kulturelt mangfold, barne- og ungdomskultur samt tverrkunstneriske produksjoner.

10.08.2010 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART