1. mars: Søknadsfrist

Aust-Agder musikkråd minner om at flere musikktilskuddsordninger fra Norsk kulturråd har søknadsfrist 1. mars! Gå inn på kulturrådets hjemmesider - der finner du info om tilskuddsordningene, søknadsveiledninger og søknadsskjema.Musikk Søknadsfrister
Kirkemusikk 1. juni og 1. desember
Bestillingsverk musikk 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Musikkensembler 1. juni
Arrangørstøtteordningen løpende søknadsbehandling
Rytmisk musikk - musikerordningen løpende søknadsbehandling
Fonograminnspillinger 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember
Innkjøpsordningen for musikk løpende søknadsbehandling
Musikkfestivaler 1. september
Andre musikktiltak (prosjekt- og produksjonsstøtte, faglitteratur og andre tiltak) 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART