Frafall fra musikkorps

Illustrasjonsfoto: AGMK 2009

Korpsene i Norge har store utfordringer - rekrutteringen er god, men det er ikke like lett å holde på ungdommene som starter. Telemarksforskning har på oppdrag fra Norges musikkorps forbund gått nøye inn på problemstillingen, og det har endt opp i en rapport; "Når hornet er lagt på hylla".Rapporten er interessant lesning for alle som organiserer musikkaktiviteter for barn og unge, men gir også gode ideer til de voksne lagene som skal gi tilbud til de som velger å fortsette. (kilde: musikk.no/ho)

Her er noen av konklusjonene Norges musikkorps forbund drar av rapporten (hentet fra deres pressemelding):

Slik skal tenåringer motiveres til å fortsette i korps:

•Alle skal få tilbud om individuell opplæring
•Talentet skal utvikles gjennom musikalske utfordringer, for eksempel solistoppdrag
•Det skal skapes flere arenaer der tenåringer fra ulike korps kan møtes
•Dirigentrollen skal styrkes slik at individuelle behov kan møtes i større grad
•Musikalske forbilder skal løftes fram både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
•Samarbeidet med andre organisasjoner skal forbedres slik at det blir lettere for tenåringene å være engasjert i flere fritidsaktiviteter

Interessert i å lese mer?

Lenke til Telemarksforskning sine hjemmesider - klikk her... - der kan du laste ned hele rapporten.

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART