Komp tildeling 2011 sluttført

Innen søknadsfristen 15. januar kom det inn 264 søknader til KOMP 2011, med et samlet søknadsbeløp på ca 7 millioner kroner. Til fordeling sto kun 1,4 millioner kroner. Etter en utfordrende prioriteringsjobb gjorde utvalget 131 tildelinger. Fem søkere i Aust-Agder fikk tilskudd på til sammen kr 47.500.Som i fjor var ble den økonomiske rammen ubehagelig trang for fordelingsutvalget.

- I forhold til antall søknader og kvalitet på søknadene var rammen alt for liten, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson. - Til tross for hard prioritering fra starten endte tildelinga med en ubehagelig, men nødvendig "høvling". Alle tildelingene ble dessverre mindre enn ønskelig. Utvalget var også tvunget til helt å avslå mange gode og spennende søknader.

- Selv med årets beskjedne utlysning burde rammen vært dobbelt så stor, avslutter Johansson.

Mangel på midler i potten

- Antallet søknader og gapet mellom søknadssum og økonomien i ordninga viser at behovet for en støtteordning som ivaretar opplæring og musikkutvikling på det rytmiske feltet er stort, sier utvalgets sekretær Erlend Rasmussen. - I samarbeid med sjangerorganisasjonene vil Norsk musikkråd nå jobbe med å få til en solid økning på søknadspotten i KOMP.

- KOMP bidrar til viktig kvalitetsheving blant både barn, unge og voksne innen alle de rytmiske sjangrene og over hele landet. Vi håper Kulturdepartementet ser behovet for å øke denne bevilgningen neste år, avslutter Rasmussen.

Les mer om KOMP på www.musikk.no/komp - her finner du bl a fullstendig tildelingsliste.

Til Aust-Agder ble det tildelt tilsammen kr 47.500 fordelt på 5 av søkere.

Torungen Storband

instruktørkostnader, helgeseminar

6 000,00 kr

Sørnorsk jazzsenter/Sørnorsk ungdomsstorband

instruktørkostnader, samlinger

15 000,00 kr

Kulturskolen Øst i Agder

instruktørkostnader, trommeprosjekt

12 000,00 kr

Rytmisk fabrikk

instruktørkostnader, to workshops

10 000,00 kr

Arendal BigBand

kostnad ekstern instruktør, Elvisprosjekt

4 500,00 kr

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART