Kulturbudsjettet øker, men mindre enn i fjor

Statsbudsjettet ble lagt fram klokka ti i går (6/10), men allerede i går morges var det klart at kulturbudsjettet får en økning på 536,6 millioner kroner. Dette er 200 millioner mindre enn økningen i fjor. -Vi er glade for den lille økningen sier daglig leder i Norsk musikkråd Magnar Bergo, og vi håper det er nok til å holde planen om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Ifølge Aftenposten ligger kulturbudsjettet nå på 0,92 %, det vil si at regjeringen ikke er helt i rute.(Kilde: musikk.no)

Økning for arrangør- og musikerordningen

Rammene for musikerordningen og arrangørstøtteordningen økes med henholdsvis 7,3 og 4,7 millioner kroner.

-Dette er veldig gledelig, sier Bergo, disse ordningene er svært viktige for våre medlemsorganisasjoner og gir masse musikkaktivitet av høy kvalitet.

Orkestre inn på instrumentordningen

Innkjøpsordningen for kjøp av musikkinstrumenter skal fra og med 2012 også inkludere barne- og ungdomsorkestre. - Unge orkestre kan søke om tilskudd til instrumenter på linje med korpsene, men den halve millionen som vi økte ordningen med fra i fjor til i år vil være øremerket orkestrene, sier Aps Arild Stokkan-Grande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

-Dette er gode nyheter for barne og ungdomsorkestre sier Bergo, og det skulle jo egentlig bare mangle at orkestermusikere får samme mulighet til instrumentfinansiering som ungdom som spiller i korps.

Fortsatt satsing på profesjonelle kor

Kulturdepartementet viderefører satsingen på profesjonelle kor. I statsbudsjettet øker satsingen med 3 millioner.

-Vi er glade for at Kulturdepartementet ser behovet for profesjonelle kor, sier Bergo, denne satsingen gjør at bredden i korfeltet ivaretas på en god måte.

Ingen økning til Frifond i år heller

I budsjettet står det at departementet vil vurdere modellen for fordeling av midler til paraplyorganisasjonene for å sikre en mest mulig hensiktsmessig ansvarsfordeling.

- Dette er bra nyheter, sier daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo. Modellen for ordningen har ikke blitt endret siden 2002 og det er på tide at vi får en skikkelig evaluering.

-Vi er imidlertid skuffa over at potten ikke økes. Frifondmidlene har stått på stedet hvil de tre siste årene, nå hadde det vært på tide med en økning igjen mener Bergo. Dette er midler som går rett til aktivitet for de unge i lokalsamfunnet, uten unødvendige omveier og administrasjonskostnader. Her får regjeringen utrolig mye kultur for veldig lite penger, så hvorfor øker de ikke potten? avslutter en undrende Bergo.

Momskompensasjonen for frivillige organisasjoner trappes ikke opp som lovet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012, foreslås potten til momskompensasjon å ligge på samme sum som for 2011, altså 600 millioner.

-Regjeringen har lovet at potten skal trappes opp til 1,2 milliarder innen 2014. Det er derfor veldig skuffende at det ikke er en økning i ordningen på budsjettet for 2012, sier Bergo.

Tippenøkkelen endres ikke

Fordelingsnøkkelen for overskuddet til Norsk tipping blir stående uendret i 2012. I følge pengespilloven skal overskuddet fra Norsk Tippings spill fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 35,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

-Vi er veldig glade for at tippenøkkelen forblir uendret, sier en lettet Bergo. Med over 60 kulturorganisasjoner i ryggen har vi kjempet for å holde kulturens andel på samme nivå og vi håper nå at denne fordelingen blir stående.

Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner og KOMP

Kulturbudsjettet legger ingen føringer verken på støtteordningen KOMP eller tilskuddsordningen for landsomfattende musikkorganisasjoner. Ordningene forvaltes av Norsk musikkråd og rammene for disse ordningene avgjøres av Norsk kulturråd.

-Vi håper Norsk kulturråd gjennom sine økte rammer finner det mulig å øke potten til disse to ordningene, sier Bergo. Musikkorganisasjonene har et sterkt behov for økt driftsstøtte, i fjor delte vi ut 25 millioner kroner. Søknadene for 2012 viser at ordningen har behov for en økning på 10 millioner kroner.

KOMP ble opprettet i 2010 og hadde en ramme på 1,4 millioner til fordeling både for 2010 og 2011. Søknadsmengden viser at behovet i denne ordningen er mange ganger så stort.

- Samstemt har i sitt innspil til statsbudsjettet hatt fokus på kompetanseheving i alle ledd gjennom KOMP som en av fire kjernesaker. Dette har de ikke fått gjennomslag for i statsbudsjettet, sier Bergo. Men vi håper at Kulturrådet også her ser behovet og øker potten i tråd med Samstemt-organisasjonenes ønsker, avslutter Bergo.

For mer informasjon, kontakt Magner Bergo på 90979097

Her kan du se hva Magnar Bergo sier om momskompensasjone på Ballade.no i dag

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART