KULTURNORGE MOBILISERER - BEVAR KULTURLØFTET!

Idrettspolitikere i Arbeiderpartiet foreslår å flytte penger fra kultur til idrett, gjennom å endre tippenøkkelen. Dette vil medføre 630 millioner mindre til kulturlivet. Til landsmøtet i Arbeiderpartiet foreligger det forslag fra partilagene i Rogaland og Hordaland, om å styrke idrettens andel av tippemidlene fra dagens 45,5 % til 64 %. Det signaliseres også at andre fylkeslag støtter dette. Kulturens andel skal reduseres fra 36, 5 % til 18 %. Dette er svært dramatisk for norsk kulturliv, og innebærer at det vil være umulig å nå kulturløftets mål om å nå målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.Idrettspolitikere i Arbeiderpartiet foreslår å flytte penger fra kultur til idrett, gjennom å endre tippenøkkelen. Dette vil medføre 630 millioner mindre til kulturlivet.

Til landsmøtet i Arbeiderpartiet foreligger det forslag fra partilagene i Rogaland og Hordaland, om å styrke idrettens andel av tippemidlene fra dagens 45,5 % til 64 %. Det signaliseres også at andre fylkeslag støtter dette. Kulturens andel skal reduseres fra 36, 5 % til 18 %. Dette er svært dramatisk for norsk kulturliv, og innebærer at det vil være umulig å nå kulturløftets mål om å nå målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Forslaget er mottatt med vantro blant aktører i Kulturnorge, og man kan lure på om landsmøtedelegatene forstår konsekvensene av dette forslaget.

Idrettspolitikerne i AP sier ikke hele sannheten, og det er nok mange som vil føle seg ført bak lyset når konsekvensene av forslaget kommer for en dag.

Vi henstiller derfor om at landsmøtet tar en grundig diskusjon om dette, og ikke gjøre et bindende hastevedtak sånn i styrten. Saksgangen i denne saken har vært mangelfull ettersom kultur-faktaene ikke har kommet på bordet. 630 mill mer til idrett, 630 mill mindre til kultur - dette kan da ikke AP mene!

Dette vil ramme både nasjonalt og lokalt kulturliv. Ordninger som festivalstøtte og instrumentfond til skolekorps kan være ordninger som rammes. La oss ta diskusjonen, og ikke frese gjennom med et hastevedtak nå.

Vi ber landsmøtet i AP om å utsette saken, og heller arbeide for at kulturens andel av tippemidlene økes.

Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART