KULTURNORGE MOBILISERER - BEVAR KULTURLØFTET!

Idrettspolitikere i Arbeiderpartiet foreslår å flytte penger fra kultur til idrett, gjennom å endre tippenøkkelen. Dette vil medføre 630 millioner mindre til kulturlivet. Til landsmøtet i Arbeiderpartiet foreligger det forslag fra partilagene i Rogaland og Hordaland, om å styrke idrettens andel av tippemidlene fra dagens 45,5 % til 64 %. Det signaliseres også at andre fylkeslag støtter dette. Kulturens andel skal reduseres fra 36, 5 % til 18 %. Dette er svært dramatisk for norsk kulturliv, og innebærer at det vil være umulig å nå kulturløftets mål om å nå målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.Idrettspolitikere i Arbeiderpartiet foreslår å flytte penger fra kultur til idrett, gjennom å endre tippenøkkelen. Dette vil medføre 630 millioner mindre til kulturlivet.

Til landsmøtet i Arbeiderpartiet foreligger det forslag fra partilagene i Rogaland og Hordaland, om å styrke idrettens andel av tippemidlene fra dagens 45,5 % til 64 %. Det signaliseres også at andre fylkeslag støtter dette. Kulturens andel skal reduseres fra 36, 5 % til 18 %. Dette er svært dramatisk for norsk kulturliv, og innebærer at det vil være umulig å nå kulturløftets mål om å nå målet om at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Forslaget er mottatt med vantro blant aktører i Kulturnorge, og man kan lure på om landsmøtedelegatene forstår konsekvensene av dette forslaget.

Idrettspolitikerne i AP sier ikke hele sannheten, og det er nok mange som vil f