Mitt øvelokale: vinnerne er...

Norsk musikkråds konkurranse "Mitt Øvelokale" har fått stor respons. Mer enn 100 korps, storband og orkestre har sendt inn mål og bilder av øvingslokalet de holder til i. Tre vinnere ble trukket ut 1. november: Alvdal skolekorps (Alvdal), Heggedal og Blakstad skolekorps (Asker) og Langmyra skolekorps (Molde). De får en gratis måling av romakustikken og lydnivået i sine øvingslokaler. Vi gratulerer!Konkurransen er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Korpsnett Norge, Norges musikkorps forbund og NASOL. Neste trekning er 1. februar 2012 - og vi oppfordrer alle korps, storband og orkestre til å delta, nestre trekning er 1. februar 2012, se: http://www.musikklokaler.no/mittovelokale. Her finner du også bilder av øvelokalene til vinnerne av konkurransen.

Målet med konkurransen er å 1) øke bevisstheten rundt akustikk i musikklokaler, 2) registrere hvilke forhold lagene faktisk øver under og 3) gi oss kunnskap om hva som må gjøres for å gi bedre øveforhold.

Hvordan lagene har det i øvingsrommet sitt er avgjørende for hvor godt de greier å utvikle samspillet. De fleste lag får lokaler som passer i areal, slik at de kan settes opp fornuftig, og jobbe rasjonelt. Det som ofte ikke er bra nok, er takhøyde og etterklang i lokalet - mange lag øver i lokaler som har lite romvolum (m3) og/eller har for lang etterklangstid. Da blir lydtrykket (lydnivået) ofte for sterkt, og muligheten til å høre hverandre i et oversiktlig lydbilde er nesten ikke til stede.

Lag som har lite egnede øvingsrom vil høyst sannsynlig også oppleve problemer med rekruttering, siden mange opplever det som direkte ubehagelig å være i slike rom flere timer i strekk.

Norsk musikkråd vil gjøre noe med dette, og har gitt ut et sett normer og anbefalinger for musikklokaler, og har samlet mye stoff om temaet på en egen side på nettet: www.musikklokaler.no

Kilde: musikk.no

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART