Endret tippenøkkel - dårlig nyhet for musikklivet!

Det er helt utrolig at den samme politiske ledelse som så flott lanserte Kulturløftet vil gjøre dette grepet som til de grader setter kulturlivet enda mer tilbake! Det var et sjokk å høre kulturministeren i Kveldsnytt (NRK) sist onsdag melde at tippenøkkelen vil bli endret i favør av idretten. Endringen går ut på at idretten får økt sin andel av overskuddet fra Norsk Tipping fra 46,5 % til 64 % - dvs endra større skjevfordeling enn vi har hatt til nå. Kulturlivet må mobilisere mot dette!- Vi unner idretten et løft, sier daglig leder i Norsk musikkråd Magnar Bergo, men vi stiller spørsmålstegn ved den videre finansieringen av Kulturløftet.

I en artikkel publisert på Arbeiderpartiets hjemmesider sier Kulturministeren: "Selv om det ut i fra disse tallene kan se ut som at det blir mindre til kultur, tar vi de resterende midlene fra statsbudsjettet slik at kultursatsingen blir den samme."

- Vi er glade for forsikringene om at regjeringspartiene ønsker å holde kultursatsingen ved like, men finnes det virkelig 600 millioner kroner i friske midler til kultur på et hardt presset statsbudsjett? spør Bergo.

Arbeiderpartiet vedtok å endre tippenøkkelen på sitt landsmøte i 2011. Norsk musikkråd og over 60 andre kulturorganisasjoner uttalte da at de var sterkt uenige i den foreslåtte endringen. Siden den gang har flere av partiene på Stortinget også gått inn for å endre tippenøkkelen.

Hvor ble det av Kulturløftet?

Ved hjelp av økt spillemiddelandel (fra Norsk Tipping) og et ekstremt mediefokus på lagidrett, har idretten igjen strammet grepet om norske kommunestyrer, kultur-/idrettstater og rådmenn lokalt.

Med dagens tippenøkkel leder idrettsanlegg 7 - 1 over lokale kulturbygg (se vedlagte tabell), slik at det lokalt bygges spesialanlegg til de fleste idretter i en takt som savner sidestykke i norsk historie.
Med den endringen som kulturministeren meldte i Kveldsnytt 6.6., der idrettens andel av tippemidlene skal økes fra 45,5% til 64%, vil ledelsen økes til 13 - 1. Da øker presset på kommunestyrene for å få bygget enda flere idrettsanlegg, siden finansieringen er så mye bedre og mer forutsigbar enn til anlegg til kultur (øving, produksjon og formidling).

Denne skjevheten, både i summer og forvaltning, fører til at det blir stadig vanskeligere for kommunepolitikere å prioritere penger til anlegg for kultur enn til idrett. Forutsigbarheten er grei når idrettsanlegg planlegges, mens det er ren bingo når kulturetater og rådmenn skal sette opp finansieringsforslag for kulturbygg til kommunestyrene.
Kampen om knappe kommunale kulturkroner står i kommunestyresalene hver høst, og nå har Regjeringen igjen sørget for at den kampen ikke blir fair - resultatet er nesten gitt på forhånd.

På vegne av de mange frivillige som synger, spiller, danser og maler selv, eller de som vil oppleve kultur og kunst via konserter, forestillinger, utstillinger og festivaler utafor de få største byene i Norge - spør vi: Hvor blir det av Kulturløftet? Skal kulturlivet fortsatt være tvunget til å spille på grusbaner?

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART