Frivilligheten jubler - moms tilbake på sporet

Frivillighet Norge er svært glad for at opptrappingen av momskompensasjon for frivillige organisasjoner nå er tilbake på sporet. Reaksjonen lot ikke vente på seg da nyheten sprakk i dag, om at det settes av 320 millioner kroner i friske penger på statsbudsjettet for 2013.-I dag blir det kake på mange foreningsbord rundt om i landet. Etter et hvileskjær i fjor, betyr årets statsbudsjett en opptrapping av momskompensasjonsordningen til 950 millioner i 2013. At ordningen nå er i rute betyr at frivilligheten kan bruke penger på aktiviteter og ikke på moms, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge. -Vi er glad for at regjeringen har forstått at momskompensasjon er et godt frivillighetspolitisk virkemiddel. Det stimulerer til mer frivillighet i alle typer foreninger og organisasjoner, sier Brekke.

Fakta om momskompensasjon for frivillige organisasjoner
I motsetning til i næringslivet og kommuner belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester.
Regjeringen lovet i 2009 å sette av en årlig pott for å kompensere for dette. Regjeringen har lovet jevn opptrapping av beløpet til 1,2 mrd innen 2014.
Frivillighet Norges mål er at organisasjonene skal slippe momsbelastningen og få refundert krone for krone av det som betales i moms.
Mer om Frivillighet Norges arbeid for momssaken kan leses her http://www.frivillighetnorge.no/no/Dette_mener_vi/Momssaken/

Se også sak på NRK Dagsrevyen i kveld, hvor Frivillighet Norge uttaler seg om saken.24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART