HVORDAN SKAPE GODE LOKALER TIL MUSIKKFORMÅL?

Torsdag 9.februar arrangeres det en viktig konferanse med fokus på lokaler til musikkformål. Til konferansen er det hentet foredragsholdere med ekspertise på akustikk, kulturhusbygging, øvingslokaler og tilskuddsordninger til kulturbygg. Deltakerne kommer fra kommuner, kulturhus og kulturorganisasjoner i Sør-Norge, og etter møtet vil man få omvisning i Kilden teater- og konserthus som jo bl.a. er prosjektert spesielt med hensyn til akustikk.Konferanse om akustikk i musikklokaler og utvikling av arenaer for øving og fremføring av musikk
Fylkesmusikkrådene og kulturnettverkene i Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold har gått sammen om å arrangere konferansen der fokus legges på hvordan vi sammen kan utvikle gode lokaler for musikklivet.
Musikklivet har et svært stort behov for egnede og tilrettelagte lokaler til øving og konsertering. For å dekke behovet må det både satses på nybygging av kulturhus og mindre konsertlokaler, samt rehabilitering/tilpassing av eksisterende musikklokaler.
Fylkeskommunene har fått økt sitt ansvar for ordningen "Spillemidler til lokale og regionale kulturbygg".


Norsk musikkråds satsning på musikklokaler
Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har i samarbeid med fagakustiske miljøer utviklet en nasjonal norm og anbefalinger for akustiske forhold i musikklokaler, både til øving og konsert. Normene spesifiserer forskjellige krav ut fra lokalets bruksformål, om det er lydsvake akustiske grupper, lydsterke akustiske grupper eller forsterket musikk som skal bruke lokalene.
Norsk musikkråd har også utviklet nettstedet www.musikklokaler.no som er en god "verktøykasse" for alle som har planer, prosjekter og spørsmål som angår lokaler til musikkformål. Her kan man også laste ned veiledere og annen viktig info.

Foredragsholdere på konferansen:
Vi har hentet inn bred faglig ekspertise til å innlede på konferansen:
Rune Håndlykken har lang erfaring fra kultursektoren og som privat rådgiver for planlegging og utvikling av kulturbygg gjennom "Kulturhusplan DA".
Jon G. Olsen er, og har vært, leder av Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler i en rekke år. Han har ledet arbeidet med utvikling av normer for akustikk i musikklokaler.
Anders Nygaard, prosjektleder og idrettsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune vil snakke om spillemidler til lokale og regionale kulturbygg.
Magne Skålevik, seniorrådgiver Brekke & Strand akustikk, har prosjektert Kilden og mange andre store og små lokaler/kulturhus for musikk.

I etterkant av konferansen blir det også en omvisning på nyåpnede Kilden teater og konserthus i Kristiansand.

Vi håper at denne konferansen kan være et "startskudd" i arbeidet med å utvikle flere og bedre musikklokaler for musikklivet i regionen.

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART