Musikkutstyrsordningen - frist 1.sept.!

Søknadsportalen til Musikkutstyrsordningen er nå åpen. Siste frist for å søke er 1.september! Vi oppfordrer øvingsfelleskap, kulturskoler, storband, jazz/rockklubber, spillesteder og kommuner som drifter øvingslokaler o.l. å søke da det er mulig å få god medfinansiering fra MUO på gode prosjekter. I årets føtrste tildelingsrunde delte MUO ut 13,9 mill.kroner, herav kr 500.000 til øvingsanlegg i Gjerstad! Vær tidlig ute og forbered en god søknad - så kanskje det blir din/deres tur neste runde.Årets første tildeling: 13.9 millioner til øvingsutstyr, scener og musikkbinger

I årets første søknadsrunde, med søknadsfrist 1. mars, fikk MUO inn 173 søknader på totalt 44 millioner. Dette er en økning på 40 prosent i søknadssum fra tilsvarende runde i 2011. Det var mange gode prosjekter, store som små, og fordelingsutvalget måtte gjøre vanskelige prioriteringer i sitt møte den 4. og 5. juni.

Det er stor bredde i tildelingene og alle landets fylker har mottatt tilskudd - fra Longyearbyen Bluesklubb som har fått tilskudd til lydutstyr, til Gjerstad i Aust-Agder hvor både storband og rockeverkstedet kan glede seg over 500.000 kr til øvingsanlegg. Til sammen 90 mottakere over hele landet fikk tilskudd.

Du finner søknadsportalen på MUOs hjemmeside: www.musikkutstyrsordningen.no

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART