Tilskudd til musikkutstyr i Aust-Agder

Musikkutstyrsordningen har gjennomført 2. tildeling for 2012 og de heldige tilskuddsmottakerne i Aust-Agder er: Arendal Jazzklubb - kr 33.750 til fremføringsutstyr, Munkehaugen Kultursenter - kr 25.000 til akustiske tiltak, Kilden aktivitetssenter - 10.750 til øvingsutstyr, Gamlebyen Musikerforening - 71.250 til øvingsutstyr, Høvåg Storband - 2.250 til øvingsutstyr og Risør Bandverksted - 15.000 til øvingsutstyr.I siste tildelingsrunde 2012 kom det inn 173 søknader med en total søknadssum på 35.2 millioner kroner. 99 søknader fikk tilskudd med en tilskuddsramme på nesten 12 millioner. Med 99 innvilgede av 173 innkommende søknader er dette den tildeling med høyst tildelingsprosent.

Totalt i 2. søknadsrunde 2012 ble det gjort tildelinger for 11.9 millioner:
Det ble gjort tildelinger til 3 søknader om akustiske tiltak, totalt 227.000 kroner.
Det ble gjort tildelinger til 4 søknader om musikkbinger, totalt 1 million.
Det ble gjort tildelinger til 34 søknader om fremføringsutstyr, total 9.3 millioner.
Det ble gjort tildelinger til 58 søknader om øvingsutstyr til øvingsanlegg og øvingsfellesskap, totalt 1.3 millioner.
Musikkutstyrsordningens fordelingsutvalg hadde møte 19. og 20. november.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2013! Les mer på www.musikkutstyrsordningen.no

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART