Viktig og lærerik konferanse om musikklokaler

Akustiker Magne Skålevik innleder på konferansen

Nesten 50 personer fra sør-østlandet deltok på årets spennende konferanse med fokus på musikklokaler i Kristiansand 9. februar. Spennende innledninger og stor interesse blant deltakerne preget konferansen som ble avsluttet med en flott omvisning i Kilden teater og konserthus.Jon G. Olsen fra Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler startet konferansen med et engasjert foredrag om musikklovets behov for øvings- og konsertlokaler. han la hovedvekt på HELHETER, det er viktig at HELE musikklivet får tilpassede lokaler, både lydsvake grupper (kor ol), lydsterke grupper (korps ol) og fortsrket musikk (band, rock etc).

Last ned foredraget HER.

Rune Håndlykken fra Kulturhusplas DA gikk gjennom planlegging og sider ved det moderne kulturhuset - som gjør at kulturhuset kan blii det velfungerende lokale huset til nytte og glede for lokalsamfunnet. God planlegging, med balansert vekting av alle hensyn som må tas er nøkkelen til et velfungerende hus. ALLE sider er like viktige, og må vektes i et balansert hele. Også Rune la vekten på HELHETENE i det lokale kulturlivet, sammenhengene og den store bredden som kulturlivet har, og som på mange måter henger sammen.

Hans foredrag finner du HER.

Idrettsrådgiver Anders Nygaard fra Vest-Agder fylkeskommune snakket om tilskudd til kulturbygg - og oppfordret kulturlivet til å tydeliggjøre sine behov - "dette må dere bli flinkere til", sa han som sitt hovedbudskap. "Trenger vi flere kulturbygg", startet han med - og svarte selv umiddelbart: "Selvsagt gjør vi det, det er et kjempestort behov for flere bygg og lokaler som kulturlivet kan bruke." Han var tydelig på at musikklivet FØRST må foreta målinger, dokumentere behov - og at dette må gjøres FØR saken tas opp politisk i kommunen. Han kom med flere råd til salen, som forslag til hvordan musikk- og kulturlivet kan utvikle enda større tilskudd og enda flere lokaler i tida som kommer.

Seniorrådgiver Magne Skålevik fra Brekke og Strand Akustikk as tok for seg "Hvordan skape gode lokaler til musikkformål". Han tok for seg den akustiske behovspyramide, og forklarte en del av de viktigste prinsippene som akustikere jobber med. Primærbehovene må tilfredsstilles først, bl.a. "ikke vondt for ørene", "ikke plagsomt", "ikke for svak lyd" - der lydnivået er helt sentralt. Deretter vurderes sekundærbehovene, f.eks. "tydelig nok" - fortsatt er vi ikke storforlangende, minimumskravet er at musikkens noter må kunne høres tydelig nok. Og øverst i pyramiden, der vi snakker om "vellyd". Litt "ja takk, begge deler", der behovene er mer detaljerte og forskjellige avhengig av type ensemble og type musikk.

Håkon Berge og Alex Taylor viste oss rundt i Kilden - flott opplevelse!

/share/mime/48/pdf.png Rune Håndlykkens foredrag
(kulturhusplan-kristiansand-09.02.12-lett.pdf, 1MB)

24.02.2013 Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART