Musikklivet utfordrer kandidatene til fylkestingsvalget!

24.08.2015 14:29 Skrevet av Aust-Agder musikkråd

VALG 2015: KULTURPOLITIKK I AUST-AGDER 2015 – 2019 - Hvordan vil fylkespolitikerne møte musikklivets utfordringer?
Vi er opptatt av at musikklivet i regionen skal ha gode utviklingsvilkå, og i anledning kommune og fylkestingsvalget 2015 har vi utfordret fylkespartiene til å gi noen svar på hva de ønsker å prioritere innenfor kulturområdet de kommende 4 år. Vi inviterer derfor til frisk kulturdebatt 7. sept. kl 19:00 på No9 kaffe&platebar i Arendal der musikklivet får møte de politiske partiene med sine kandidater til fylkestinget. Vi håper på en nyttig og engasjert debatt. Påmelding innen 1. sept. Klikk overskrift for mer info.

I politikerpanelet finner vi:
Tellef Inge Mørland – fylkesordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Jan Kløvstad - 2. kandidat til fylkestinget for Venstre, Torunn Ostad - fylkesordførerkandidat for Høyre, Fredrik Schulze-Krogh - 1. kandidat til fylkestinget for Sosialistisk Venstreparti, Jon-Olav Strand - fylkesordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Harald Alsvik - 2. kandidat til fylkestinget for Pensjonistpartiet og Anders Kylland - 2. kandidat til fylkestinget for Fremskrittspartiet. Vi venter svar fra øvrige partier - så det kan bli flere.
Debattleder: Stein Gauslaa - Agderposten.


Målgruppe for møtet: Representanter for musikklivet i Aust-Agder dvs. alt fra yrkesmusiker til fritidsmusikere, kor/korps/band/orkestre/musikklag o.l., arrangørforeninger/klubber (helårsarrangører), musikkfestivaler, musikklærere/dirigenter o.l., aktører i musikkbransjen, låtskrivere/komponister, kulturarbeidere, frivillige i musikklivet etc. Med andre ord; alle som brenner for musikklivet.

PROGRAM

Kl 19:00 Møtestart: Musikalsk intro
Velkommen v/ styreleder Per Kristiansen. Presentasjon av politikerpanel og møteleder
Vi oppfordrer deltakere om å komme litt før for evt. å kjøpe kaffe/forfriskninger i kafeen før møtestart

Kl 19:15 Politikerne får 5 – 7 minutter hver til å redegjøre kort for partiets prioriteringer innen kulturpolitikk de kommende år – gjerne med fokus på musikklivet. Stikkord – se nedenfor

Kl 20:10 (ca) Spørsmål og innspill fra møtedeltakere – debatt

Kl. 21:00 (ca) Oppsummering

Møteslutt beregnet til senest 21:30.

Deltakere fra musikklivet bes melde seg på til oss innen 1. sept. til aust-agder@musikk.no


Vi utfordrer politikerne på noen hovedtemaer – men deltakere i salen må gjerne supplere med andre innspill/saker.


Stikkord – utfordringer:

 1. Den store mangelen på produksjons- og øvingslokaler for musikklivet i Aust-Agder
  Her er vi opptatt av hvordan fylkeskommunen fordeler de statlige midlene til kulturbygg/anlegg/ grendehus og andre bygg som det drives musikkaktivitet
 2. Levekår for frilansmusikere og komponister i fylket
  Her vil vi ta opp fylkeskommunale ordninger mht. etablererstipend, arbeidsstipend og arbeidslokaler for musikere, produsenter og komponister i fylket
 3. Talentutvikling
  Her vil vi ta opp fylkeskommunens medansvar for å støtte f.eks. Lørdagsskolen, Ung Klassisk, Understreet, Rytmisk fabrikk o.l.
 4.  Kompetansesentrene – paraplyorganisasjonene – frivilligheten
  Her vil vi høre hvordan fylkeskommunen vil prioritere støtte til de frivillige regionale kulturorganisasjonene
 5.  Støtteordninger – frie kulturmidler - Regionale ensembler og turneproduksjoner
  Her vil vi vite om politikerne ønsker å styrke budsjettposten med frie kulturmidler slik at bl.a. regionale ensembler som f.eks. Aust-Agder kammerorkester, Sørnorsk ungdomsstorband, Agder Symphonic Band (nytt) og andre regionale ensembler og turneer kan få støtte

Til høsten skal fylkestinget behandle «SKAPE, DELE, OPPLEVE» - Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019. Planen var ute på høring før ferien og vi er spent på hva slags tiltak som vil bli prioritert i tiden framover.
Dette angår i høyeste grad alle som utøver, arrangerer eller på annen måte deltar i musikklivet i fylket.


Husk å rapportere for tilskudd innen 1. januar!

Alle dere som har søkt om kurs/ opplæringstilskudd for høstsemesteret 2015 må rapportere i Kursadmin for å få utbetalt tilskudd. Bruk gjerne veiledningene som du finner på lenken her, - og ta kontakt med oss om du trenger hjelp eller har spørsmål. 1.januar er også tid for å sende søknad for vårsemesteret 2016. Lykke til!Forlenget påmeldingsfrist for Ung klassisk talent

I dag har telefonene strømmet inn med spørsmål om fristen som egentlig går ut i dag for påmelding til Ung klassisk talent 2016. Vi gjør som vi pleier - forlenger fristen med noen dager slik at etternølerne kan få sendt påmelding. Men ikke drøy for lenge for vi må bruke litt tid på å organisere audition med timeplaner etc. og så må juryen få anledning til å få oversikt over kandidater og musikkverk. Vi lukker påmeldingen fredag 4. desember kl 13:00. Du finner all info og påmeldingsskjema her.Søknadsfrist for komp 2016: 15. desember 2015

Søknadsfrist for KOMP 2016 er 15. desember 2015. Online søknadsskjema åpnes 1. desember.
KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk, viser mm. Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører. Det kreves en reell egenandel på 50 % fra kommunale tiltak og andre offentlige søkere. Les mer her: http://www.musikk.no/musikk/komp/hjem/soknadsfrist-fo1/Seier for musikkrådets akustikkarbeid men foreløpig bare i Møre og Romsdal

Nyhetssaken vi sakset fra Akershus musikkråd i går om at departementet hadde lagt inn krav om NS8178 som grunnlag for å få tippemidler viser seg var dessverre for god til å være sann. Nærmere undersøkelser viser at dette var det Møre og Romsdal fylkeskommune som hadde gjort, og altså ikke departementet. Departementets bestemmelser er ikke endret siden 2010. Men vi får gratulere til Møre og Romsdal, så får de ande fylkene får jobbe videre med å få bestemmelssen inn i de fylkeskommunale retningslinjene over hele landet. Møre og Romsdal fylkeskommunes bestemmelse for tippemidler er følgende: NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse skal gjelde for nybygg. Dette gjeld både når musikk er primæraktivitet, eller når lokala er tiltenkt fleirbruk. Ved ombygging eller renovering skal standarden følgast så langt det er praktisk mogleg. Bruk av akustikfagleg kompetanse blir tilrådd.AUDITION UNG KLASSISK TALENT 2016 - påmelding er åpnet!

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 2 til 5. mars 2016. Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.
Audition er lagt til:  Lørdag 16. januar 2016 fra kl 09:30 til ca. kl 16:00 på Dahlske videregående skole i Grimstad (musikklinja). Påmeldingsfrist: Tirsdag 1. desember 2015. Du finner mer info og påmeldingskjema ved å klikke HERMusikklokaler.no - en viktig verktøykasse for kunnskap

Musikklokaler.no er et kunnskapsnettsted for initiering, etablering, utbedring og drift av lokaler til musikkformål. Bruk det - og skaffe deg verdifull kunnskap om hvordan du går fram for å skaffe bedre øvingslokaler i din kommune!
Lokaler som benyttes til musikk er så mangt. En har kulturhus, konsertlokaler, øverom, bandrom, musikkbinger etc. Disse er rene kulturlokaler. Vel så viktig er skolelokaler - klasserom, gymsaler, idrettshaller og aulaer. Mesteparten av lokalene som benyttes til musikkformål i Norge er akustisk uegnet til musikk i det store og hele. Les mer på musikklokaler.no og under prosjektet Akustikk på denne siden!AGDER CAMERATA - konsertturné i Agder med kortreist musikk

I perioden 17. til 20. september turnerer Agder Camerata med kortreist musikk i Agderfylkene. Hele 6 konsertsteder står på programmet og turnéruta strekker seg fra Søgne til Arendal og til Valle i Setesdal. Årets utgave av Agder Camerata har en særdeles utradisjonell og spennende besetning som skaper stor klangrikdom og variasjon.  Ensemblet består av fløyte, klarinett, fagott, fiolin, gitar og piano, noe som har gitt komponistene som leverer musikk til turnéen spennende utfordringer. Hele 9 komponister fra Sørlandet har fått plass i programmet, og det blir 5 urfremføringer i løpet av turnéen. Det er med andre ord duket for seks spennende og varierte kammerkonserter med en rik musikalsk fargepalett!

AGDER CAMERATA - konsertturné i Agder med kortreist musikk - les hele sakenArendals tidene omtaler Agder Camerata

Her finner du avisens forhåndsomtale for turnéen som starter i morgen 17. september. Klikk herArendalsuka 2015 i mål

Fra 12. august til i dag 18. aug.  har fylkeshovedstaden vært fylt av aktiviteter og arrangementer under Arendalsuka 2015. Uka er startskuddet på høstens valg og det har vært interessant å følge med på debatter og foredrag rundt om i byen. De frivillige organisasjonene har hatt flere arrangementer og preger hele byen med sine infoboder/stands. I år var også musikkrådet og Musikkens studieforbund representert på stand - sammen med Voksenopplæringsforbundet. Der fokuserte vi på musikkrådets akustikkprosjekt "Rom for spilleglede" og hadde mikrokurs i sang som faktisk fristet ganske unge deltakere i år. Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene hadde også egen stand der de fikk god avsetning på plater og annet materiell. At det i år ble flere kulturdebatter rundt om i tillegg til den store kulturdebatten var fint å oppleve - og på høy tid.Sommerferie i musikkrådet

Vi holder sommerstengt på kontoret fra og med 2. juli til og med 2.august, men vi vil lese e-post og følge opp tilskuddsrapportene i Kursadmin inni mellom. Send oss en e-post snarest dersom du trenger rapportutsettelse for tilskuddsrapport. Og så ønsker vi alle sammen en herlig sommer!Risør kammermusikkfest 25 år!

Årets kammermusikkfest er den 25. i rekken og feirer et kvart århundre med uforglemmelige opplevelser med stor festivitas etter åpningskonserten. Her inviteres alle til en storslått musikalsk avslutning med Händels Music for the Royal Fireworks – selvsagt med jubileumsfyrverkeri. Årets utøvere er Leif Ove Andsnes, Tora Augestad, Alessio Bax, Joshua Bell, Sveinung Bjelland, Stian Carstensen, Escher String Quartet,Christian Eggen, Vilde Frang, Martin Fröst, Knut Johannessen, Henning Kraggerud, Håkon Kornstad, Johannes Moser, Golda Schultz, Marianna Shirinyan, Nils Harald Sødal, Hans Kristian Sjo Sørensen, Lars Anders Tomter, Terje Tønnesen, Bugge Wesseltoft og Det norske kammerorkester. Mye og glede seg til! Se program på www.kammermusikkfest.noHusk å rapportere for tilskudd innen 1. juli!

Alle dere som har søkt om kurs/ opplæringstilskudd for vårsemesteret 2015 må rapportere i Kursadmin for å få utbetalt tilskudd. Bruk gjerne veiledningene som du finner på lenken her, - og ta kontakt med oss om du trenger hjelp eller har spørsmål. 1.juli er også tid for å sende søknad for høstsemesteret. Lykke til!God akustikk - gode øvingslokaer

Aust-Agder musikkråd har de senere årene prioritert arbeidet med å skape økt oppmerksomhet og forståelse for at musikklokaler må tilrettelegges for de ulike brukergruppene. Vi har nå laget en egen ressursside som omhandler musikklokaler der du bl.a. vil finne målerapportene for de lokalene i fylket som er sjekket med hensyn til akustikk. Siden finner du HER. I tillegg finner du mye nyttig info på www.musikklokaler.noSØRNORSK STORBANDTREFF 6. JUNI I ARENDAL KULTURHUS

Lørdag 6. juni kan du oppleve hele 4 storband i aksjon i Arendal kulturhus – i det som er det første regionale storbandtreff på Sørlandet! Konserten er åpen for alle og det er fri entré, - rett og slett en musikalsk gavepakke fra Aust-Agder musikkråd og Sørnorsk jazzsenter som samarbeider om dette prosjektet. På konserten får man høre alt fra Funky ABBA, nyarrangerte, nyskapende og «hårete» storbandlåter, musikk fra film og musikaler og herlig cool-mainstream-swingmusikk fra 50-tallet. Musikken serveres av Arendal Big Band, Christianssand Storband, Gjerstad storband og Torungen Swingkapell og bør falle i smak hos de fleste.

SØRNORSK STORBANDTREFF 6. JUNI I ARENDAL KULTURHUS - les hele sakenSommerkurs i storbandspill!

Vi anbefaler årets sommerkurs for storband! Østnorsk jazzsenter og Hedmark og Oppland musikkråd arrangerer et unikt sommerkurs i storbandspill 3.-8. august. Et ungdomsstorband og et voksenstorband blir satt sammen og øver flittig gjennom uken med solotimer, gruppetimer og fellesøvelser på vakre Ringsaker. 

Sommerkurs i storbandspill! - les hele sakenRisør kammermusikkfest lanseringskonsert 25. april i Arendal kulturhus

Aust-Agder musikkråd er vertskap for Risør kammermusikkfest når de lørdag 25.april kl 13:00 holder lanseringskonsert i Arendal kulturhus. Konserten er med kammermusikkfestens kunstreiske ledere  Henning Kraggerud – fiolin og Lars Anders Tomter – bratsj. De har med seg to unge fremadstormende musikere Sandra Lied Haga – cello og Ole Christian Haagenrud – klaver.  Løp og kjøp billett! Fri entré for barn/ungdom og studenter. Vi gleder oss til flott kammermusikk!

Risør kammermusikkfest lanseringskonsert 25. april i Arendal kulturhus - les hele sakenSpennende finale i Ung klassisk 2015

I overkant av 70 unge og svært dyktige musikere har gjennom 4 fullspekkede festivaldager vist publikum på Sørlandet at talentutviklingsarbeidet i regionen virkelig bærer frukter! Det har vært kammerkonserter både på dag- og kveldstid, skolekonserter, solistkonserter med symfoniorkester, konsertbesøk fra Ungdommens Musikkmesterskap og ikke minst finale i Ung klassisk talent der 13 finalister deltok.

Spennende finale i Ung klassisk 2015 - les hele sakenSpennende korpsvår

Korpsnett Norge inviterer til Landsstevne for voksenkorps og NM i marsjering. På Smågardistvestivalen blir det tattoo med Alexandria Marching Band fra Minnesota og H.M. Kongens Garde blant deltakerne.

Spennende korpsvår - les hele sakenPåsken 2015

I år stenger vi kontoret i påskeuka. Ettersom det ikke er noen viktige søknadsfrister med det første, satser vi på at eventuelle spørsmål og behov for veiledning kan vente til over påske. Vi ønsker alle sammen en riktig god påske!UNG KLASSISK 11. - 14. mars

Opplev fremtidens stjerner nå!

UNG KLASSISK er stolte av å presentere en festival der fokuset er unge musikere som utøver klassisk musikk på høyt nivå. I løpet av festivalen vil omlag 75 ungdommer stå på 6 forskjellige scener i Arendal og Kristiansand og formidle musikken de arbeider så hardt for å perfeksjonere. Det blir varierte kammerkonserter, solistkonserter med fjorårets solistprisvinnere i samspill med Kristiansand Symfoniorkester, og ikke minst årets finale i UNG KLASSISK TALENT med hele 13 finalister! Nytt av året er storfint besøk fra Risør kammermusikkfest med 4 flotte musikere som skal lansere Risør UNG. Unn deg å oppleve noen av disse fine konsertene – og støtt samtidig opp om talentarbeidet på Sørlandet!

UNG KLASSISK 11. - 14. mars - les hele sakenSØKNADSFRIST FOR KOMP 2015: 10. FEBRUAR 2015

Kulturdepartementet bekreftet at KOMP skal videreføres, og fortsatt administreres av Norsk musikkråd. KOMP-midlene for 2015 lyses herved ut med søknadsfrist 10. februar.

SØKNADSFRIST FOR KOMP 2015: 10. FEBRUAR 2015 - les hele sakenUNG KLASSISK 11. til 14. mars

Ung klassisk 2015 er bare et par måneder unna, og programmet blir ferdigsstilt i disse dager. Mellom 75 og 80 unge musikere vil medvirke under festivalen som i år har hele 10 flotte konserter å by på. Noen av konsertene kan du allerede nå bestille billetter til bl.a. på Arendal kulturhus og Kilden teater og konserthus sine hjemmesider. I år har vi besluttet at alle barn og unge under 20 år får fri entré på de aller fleste konsertene, og håper å se mange unge publikummere. Ung klassisk sin Facebookside og hjemmeside oppdateres fortløpende framover. Hjemmesiden finner du på ungklassisk.no.


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART