Foto: Faksimile NRK

Ny regjering skal vurdere tippemidlene til kulturbygg

19.01.2018 13:03 Skrevet av Aust-Agder musikkråd

Søndag ble det klart at Venstre inngår regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. «Jeløya-plattformen» har flere lovende signaler for musikkfrivilligheten i tiden som kommer.
Arbeidet for å bedre øvings- og fremføringsforholdene i kulturanlegg står sentralt hos Norsk musikkråd. I desember ble det sendt innspill til den nye kulturmeldingen hvor vi fremholdt viktigheten av å fornye rammer og støtteordninger for lokale og regionale kulturbygg. Les mer ved å klikke overskriften. Kilde: musikk.no

Over flere år har de midlene som blir bevilget til kulturbygg over tippemidlene blitt kraftig redusert til fordel for andre tiltak på tippenøkkelen. Den nye regjeringsplattformen vil «vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel». Dette må anses som et svært positivt signal.

Videre vil Norsk musikkråd trekke frem flere andre gode målsetninger i det blå-grønne kultursamarbeidet:

Mye tyder på at barne- og ungdomskultur vil ha en fremtredende rolle i regjeringens fremtidige politikk: «Regjeringen vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Regjeringen vil gi flere barn mulighet til å delta på et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas.»
Norsk musikkråd er godt fornøyd med at regjeringen anerkjenner både kulturskolens og frivillighetens rolle i å gi barn og unge best mulig tilbud og utviklingsmuligheter der de bor, og at dette blir prioritert på et høyt nivå.


Musikklivet i fylket møtes 26. april - hold av datoen!

Torsdag 26. april kl 18:00 inviterer vi til årsmøte med fagtema, levende musikk og hyggelig samvær på No9 kaffe & platebar i Arendal. Foruten årsmøtesaker blir det et interessant temamøte om bedre lokaler til musikkaktivitet der Erlend Rasmussen fra Norsk musikkråd innleder. Dette er jo høyaktuelt i vår landsdel som sliter med så dårlige øvingslokaler. Husk å melde dere på møtet - helst innen 5.april! All informasjon om møtet samt påmelding og årsmøtesaker etc. vil du finne under "Om oss" Årsmøte 2018. Vi ber alle våre medlemslag, organisasjoner og samarbeidspartnere om å holde av datoen. Vi lover dere en interessant og hyggelig kveld! Påmeldingsskjema finner du her

Musikklivet i fylket møtes 26. april - hold av datoen! - les hele saken12 unge talenter klare for finalen i Ung klassisk!

Festivalen Ung klassisk som arrangeres 14. til 17. mars hadde lørdag audition med unge musikktalenter fra landsdelen. Hele 32 var påmeldt og de imponerte med flotte prestasjoner som ga fagjuryen en krevende oppgave å ta ut de som får delta i den store finalen lørdag 17.mars. I tillegg til finalistene plukket juryen ut noen av kandidatene som blir invitert til å delta på andre spilleoppdrag under festivalen. 12 unge musikere fikk plass i finalen som er inndelt i 4 aldersklasser. Det vanker premier i alle fire klasser og dessuten solistpriser som gir spilleoppdrag med Kristiansand symfoniorkester i 2019. Talentarbeidet på Sørlandet viser en flott utvikling noe publikum vil kunne glede seg over under Ung klassisk 2018!

12 unge talenter klare for finalen i Ung klassisk! - les hele saken


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART