AUDITION

7/3-16: Ung klassisk 2016 er historie og vi begynner planleggingen av 2017. Ung klassisk 2017 arrangeres i uke 12 dvs. noen uker senere enn i år. Audition for finaleplass i Ung klassisk talent blir arrangert i januar 2017. Mer info om dette kommer tidlig høsten 2016.


17/1-16: Siste nytt: Audition gjennomført med 38 påmeldte kandidater. 13 finalister ble tatt ut. Les mer på nyhetssak på forsiden.

AUDITION

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 2 til 5. mars 2016.

Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition er lagt til:
Lørdag 16. januar 2016 fra kl 09:30 til ca. kl 16:00 på Dahlske videregående skole i Grimstad (musikklinja)

Påmeldingsfrist: Tirsdag 1. desember 2015 Fristen er forlenget til fredag 4/12 kl 13:00!
Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner ved å klikke på lenken nederst på siden.

Ung klassisk har også egen nettside: www.ungklassisk.no

Aust-Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle ønsker om tidspunkt eller spørsmål ellers om audition kan du kontakte oss på telefon 37 00 55 48 eller e-post: aust-agder@musikk.no.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Aldersklasseinndeling

Vi deler inn deltakerne i 4 aldersklasser og juryen tar ut finalister fra hver klasse.

Klasseinndeling:

 • Klasse 1: 8 - 11 år
 • Klasse 2: 12 - 15 år
 • Klasse 3: 16 - 19 år (elever i videregående skole)
 • Klasse 4: 19 - 25 år (konservatorieklassen/musikkstudenter i høyere utdanning)
 1. Det legges vekt på både tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne Juryen vurderer selvsagt prestasjonene opp mot alder
 2. Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema.
 3. Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket.
  Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.

Spilletid på audition:

 • Klasse 1: 8 - 11 år 3 - 4 minutter
 • Klasse 2: 12 - 15 år 4 - 5 minutter
 • Klasse 3: 16 - 19 år 5 - 8 minutter
 • Klasse 4: 19 - 25 år 8 - 10 minutter

Juryen består av:

1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
1 representant fra Risør kammermusikkfest / Det norske kammerorkester
1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert lørdag 5. mars kl 18:00 i Arendal kulturhus. Samme jury som på audition.

Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand symfoniorkester på neste års festival.
I tillegg deler Ung klassisk ut deltakerpass til Risør kammermusikkfest 2016 til deltakere i klasse 3 og 4. Mer info om priser legges ut senere.

/share/mime/pdf.gifBrosjyre Ung klassisk audition
(auditionfolder-ung-klassisk.pdf, 414kB)