AUDITION

AUDITION


Oppdatering pr. mai 2017: Audition for finaleplass i Ung klassisk talent 2018 blir arrangert lørdag 13. januar 2018 i Arendal. Mer info om audition med påmeldingsregler og skjema kommer i løpet av september 2017.

Oppdatering 8.januar 2017: 14 finalister tatt ut - se nyhetssak på forsiden.

Oppdatering 11.desember: 40 kandidater er påmeldt til audition, og alle skal nå ha fått tilsendt timeplan for auditiondagen 7. januar. Velkommen til audition, - vi gleder oss!

UNG KLASSISK inviterer til audition til musikkonkurransen som utgjør en sentral del av festivalen som arrangeres 22. til 24. mars 2017.
Konkurransens målgruppe er musikkutøvende ungdom i alderen 8-25 år. Konkurransen er åpen for musikkutøvere bosatt i Agderfylkene, musikkstudenter på UiA, eller musikkstudenter fra Agderfylkene som studerer andre steder.

Audition er lagt til:
Lørdag 7. januar 2017 fra kl 09:30 til ca. kl 16:00 i Sal 1 på Universitetet i Agder, Kristiansand

Påmeldingsfrist: Fredag 25. november 2016 Fristen er utsatt til 1. desember!
Påmelding sendes på påmeldingsskjema som du finner ved å klikke på lenken nederst på siden.

Ung klassisk har også egen nettside: www.ungklassisk.no

Aust-Agder musikkråd v/ Inger og Vidar tar hånd om timeplan og rekkefølge for dere som skal på audition. Vi vil etter påmeldingsfristens utløp sende dere info om når dere skal møte opp. Hvis du har spesielle ønsker om tidspunkt eller spørsmål ellers om audition kan du kontakte oss på telefon 37 00 55 48 eller e-post: aust-agder@musikk.no.

Konkurranseregler og påmeldingsinfo:

Aldersklasseinndeling

Vi deler inn deltakerne i 4 aldersklasser og juryen tar ut finalister fra hver klasse.

 Klasseinndeling:

 • Klasse 1: 8 – 11 år
 • Klasse 2: 12 – 15 år (til og med 10.klasse)
 • Klasse 3: 16 – 19 år (elever i videregående skole)
 • Klasse 4: 19 – 25 år (konservatorieklassen/musikkstudenter i høyere utdanning)
 1. Det legges vekt på både tekniske og musikalske ferdigheter, samt formidlingsevne Juryen vurderer selvsagt prestasjonene opp mot alder
 2. Alle strykere, blåsere og sangere anbefales å spille med akkompagnatør både på audition og i finalen. Kandidatene må stille med egen akkompagnatør på audition og bør oppgi navnet i søknadsskjema.
  På finalen vil Ung klassisk stille profesjonell akkompagnatør til rådighet for de finalistene som ønsker det. Egenandel er da kr 500,- mens resten av honorar til pianist bekostes av Ung klassisk.
 3. Pass på å velge musikk som ikke overstiger spilletiden som er oppgitt nedenfor. Du får nemlig samme spilletid på finale som audition, og da er det viktig at du rekker å spille hele stykket.
  Du kan f.eks. velge å spille en sats fra et lengre verk. Sangere har ofte kortere stykker og rekker normalt å framføre 2 sanger innenfor angitt tid, - det er også i orden.  

Spilletid på audition:

 • Klasse 1:   8 – 11 år  3 - 4 minutter
 • Klasse 2: 12 – 15 år  4 – 5 minutter
 • Klasse 3: 16 – 19 år  5 – 8 minutter
 • Klasse 4: 19 – 25 år  8 – 10 minutter

Juryen består av:

1 representant fra Kristiansand Symfoniorkester
1 representant fra Risør kammermusikkfest
1 representant fra Universitetet i Agder, klassisk linje
1 representant fra kulturskoler/distriktsmusikere (primært en utenfra regionen)
1 representant oppnevnt av Ung klassisk

Finalekonserten arrangeres som åpen konsert fredag 24. mars kl 18:00 i Arendal kulturhus. Samme jury som på audition.

Det deles ut pengepriser og/eller premier i hver klasse. I tillegg kommer Solistprisen(e) som gir solistoppdrag med Kristiansand symfoniorkester på neste års festival.
I tillegg deler Ung klassisk ut deltakerpass til Risør kammermusikkfest 2017 til deltakere i klasse 3 og 4. Mer info om priser legges ut senere.

/share/mime/48/pdf.png Brosjyre Ung klassisk audition
(auditionfolder.pdf, 590kB)

Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART