Tilskudd til musikk

På denne siden har vi samlet info om en rekke tilskuddsordninger til musikkaktiviteter, opplæring, konserter m.m. Nederst på siden er de fleste aktuelle ordninger samlet i en slags kalender med søkndasfrister. Håper dette kan være til hjelp. Savner du info om noe, eller du finner feil, så tips oss gjerne!

TILSKUDD TIL OPPLÆRING

Aust-Agder musikkråd er et av fylkets største studieforbund og fylkesledd av Musikkens Studieforbund. Gjennom Musikkens studieforbund gir vi tilskudd til voksenopplæring i musikk og organisasjonsarbeid, og til organisert opplæring/øvelser i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.


KOMP - for rytmisk musikk

FRIFOND-TILSKUDD

Frifond musikk er en støtteordning som gir tilskudd til lokale musikkaktiviteter for barn og ungdom over hele landet. Les mer om retningslinjer og vilkår her


MUO

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

MOMS-KOMPENSASJON

Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.


Music Export Norway

Høsten 2010 lanserte Music Export Norway et nytt eksportprogram som har til hensikt å være spisset mot enkeltprosjekter for å øke eksporten av norsk musikk.


Aktuelle tilskuddsordninger

Her har vi samlet oversikt over søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger. Er det noen som mangler i oversikten, så tips oss gjerne.

Aktivitetsmidler for kor

Nasjonal støtteordning for kor

15. mars og 15. september.

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Februar, september og oktober - se FFLB sine nettsider

Fond for utøvende kunstnere

Fondets støtteordninger
· Innspilling av fonogram
· Prosjektstøtte
· Reisestøtte
· Kurs-/seminarvirksomhet (arrangering)
· Stipend for etterutdanning
· Orkester-/korpsstipend
· Stønad

Se FFUKs nettsider

Frifond

Lokale musikktiltak for ungdom

Komp

Opplæring innen rytmisk musikk

15. desember

STIKK.NO

Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid

Se frister på nettsiden

Musikkutstyrsordingen

Fremførings- og øvingsutstyr

1. mars, 1.september

Norsk jazzforum

Ad hoc-tilskudd til diverse prosjekter - se nettsiden

løpende saksbehandling

Norsk kulturråd

Kunstløftet (barn og unge)

1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Norsk kulturråd

Arrangørstøtteordningen

1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Norsk kulturråd

Musikkensembler

1. juni

Norsk kulturråd

Bestillingsverk musikk

1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Norsk kulturråd

Musikerordningen

1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Norsk kulturråd

Fonograminnspillinger

1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Norsk kulturråd

Andre musikktiltak, prosjekter

1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

Norsk kulturråd

Musikkfestivaler

1. september

Norsk kulturråd

Innkjøpsordningen for musikk

løpende søknadsbehandling

Norsk Musikkfond

Komponistenes vederlagsfond

1. februar

Musikkens studieforbund

Tilskudd til voksenopplæring

1.januar og 1.juli (hovedfrister)

Statens kunstnerstipend

arbeidsstipend, garantiinntekt

15. oktober