MUO

07.03.2017 23:02 Skrevet av

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Musikkutstyrsordningen (MUO) skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.
Det er to søknadsfrister i året; 1. september og 1. mars.


Hva gir MUO støtte til?
- Fremføringsutstyr
- Øvingsutstyr
- Akustiske tiltak
- Musikkbinger / øvingslokaler

Hvem kan søke?
- Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (spillesteder)
- Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål (konsertarrangører)
- Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (øvingsanlegg)
- Musikkverksteder, musikklubber, organiserte bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom (øvingsfellesskap)

For mer informasjon, kriterier og dokumenteringskrav, gå til MUOs hjemmesider: musikkutstyrsordningen.no


Tilskudd til musikk

På denne siden har vi samlet info om en rekke tilskuddsordninger til musikkaktiviteter, opplæring, konserter m.m. Siden er stadig under revisjon ettersom nye ordninger kommer til og gamle utgår.TILSKUDD TIL OPPLÆRING

Aust-Agder musikkråd er et av fylkets største studieforbund og fylkesledd av Musikkens Studieforbund. Gjennom Musikkens studieforbund gir vi tilskudd til voksenopplæring i musikk og organisasjonsarbeid, og til organisert opplæring/øvelser i for eksempel samspill, gruppeopplæring, instruksjon og spesielle opplæringstiltak.

TILSKUDD TIL OPPLÆRING - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

Frifond musikk er en støtteordning som gir tilskudd til lokale musikkaktiviteter for barn og ungdom over hele landet. Les mer om retningslinjer og vilkår her

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenMOMS-KOMPENSASJON

Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

MOMS-KOMPENSASJON - les hele saken

Aktuelle tilskuddsordninger

Her har vi samlet oversikt over søknadsfrister for ulike tilskuddsordninger. Denne siden oppdateres så snart vi ser at det er nye ordninger eller endringer. men gi oss gjerne beskjed om du ser noen mangler.

Aktivitetsmidler for kor

Nasjonal støtteordning for kor

15. mars og 15. september.

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Se FFLB sine nettsider

Fond for utøvende kunstnere

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende yrket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Se FFUKs nettsider

Frifond

Lokale musikktiltak for ungdom

 Se Frifonds hjemmeside

Komp

Opplæring innen rytmisk musikk

15. desember

STIKK.NO

Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid

Se frister på nettsiden

Musikkutstyrsordingen

Fremførings- og øvingsutstyr, akustiske tiltak m.m. Noen tilskuddsområder har løpende søknadsfrist

1. mars,  1.september 

Norsk jazzforum

Ad hoc-tilskudd til diverse prosjekter - se nettsiden

løpende saksbehandling

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter en lang rekke tilskuddsordninger på musikkfeltet. Noen ordninger har 4 søknadsfrister pr. år mens andre har en eller to frister. Lenken til venstre leder deg til oversikten over alt kulturrådet har på musikkfeltet.

Sjekk fristene på nettsiden

Norsk Musikkfond

Komponistenes vederlagsfond med mer

sjekk på hjemmesidene

Musikkens studieforbund

Tilskudd til voksenopplæring

1.januar og 1.juli (hovedfrister)

Statens kunstnerstipend

arbeidsstipend, garantiinntekt

15. oktober

Sørnorsk jazzsenter

Ad hoc støtte

Senest 1 mnd. før tiltaket starter


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART