Velkommen til Bamble musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse.

Dette er Bamble musikkråd

Bamble Musikkråd er et samarbeids- og interesseorgan for å fremme musikklivet i Bamble kommune ved å:

  • bidra til samarbeid mellom medlemslagene
  • samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som driver og/eller organiserer musikkaktiviteter og andre kulturaktiviteter
  • være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene og musikklivet i kommunen
  • være en pådriver for å bidra til økt kunnskap og kompetanse i medlemslagene
  • gjennomføre fellestiltak til beste for musikklivet i kommunen

 Bamble Musikkråd er lokalt ledd av Norsk Musikkråd (NMR) og Musikkens Studieforbund (MSF).

Kontakt oss

Bamble musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/bamble
Leder: Lisbeth Kristensen, tlf 41271222

VIS KONTAKTSKJEMA