Musikere og skatt

200lapp.jpg

MFO utgir hvert år heftet musikere og skatt i samarbeid med Otto Risanger. Her finner du oppdatert informasjon om hvilke muligheter du har i forhold til fradrag som musiker i selvangivelsen. Ellers kan nyttig informasjon om det å være lønnstaker eller næringsdrivende finnes hos skatte- eller trygdeetaten. Informasjon om å registrere seg som selvstendig næringsdrivende finner du på Brønnøysundsregisterene og på nettstedet Bedin.no

Husk at du som musiker er selvstendig næringsdrivende og er nødt til å innbet