Styret i Buskerud musikkråd 2016-2018

Styret i Buskerud musikkråd velges på årsmøtet, og funksjonstiden for alle verv er to år.
Følgende styre ble valgt på årsmøtet i 2016


Leder:
Arild Bakke Hansen - Lotuskoret/Norsk sangerforum
 
Tlf: 913 96 106

E-post: arildbkkhnsn@gmail.com
Styremedlemmer:
Veslemøy Fjerdingstad - Buskerud folkemusikklag
 
Tlf: 915 78 832
E-post: veslemoy@fjerdingstad.net
Anders Lieblein Røsæg - Band/Ungdom
Tlf: 992 38 212
E-post: anderslieblein@gmail.com
Celina Stokes
 - Jazz
Tlf: 473 77 646
E-post: celina@kongsbergjazz.no
Tore Narverud - NKA, Drammen jazzforum, Kulturskolen, kulturforum Drammen
Tlf: 900 11 127
E-post: tore@unionscene.no

Varamedlemmer:
Johan Remmen - NASOL
Tlf: 975 42 852
E-post: jorem@ebnett.no

Hans Bernard Sollie - Øvre Eiker musikkråd
Tlf: 480 09 518
E-post: hbsollie@online.no

 


Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen