Seminar om tilrettelagt musikkundervisning: Program og påmeldingsskjema

9. november holder vi seminar for de som jobber med tilrettelagt musikkundervisning.

I løpet av dagen blir det både faglig påfyll og anledning til å snakke sammen og utveksle egne erfaringer.

Deltakeravgiften er kr 200 som også inkluderer lunsj.
Påmeldingsfrist er 1. november.

PROGRAM
9. november 2019

10.30: Kaffe, snacks og mingling før programstart
11.00: Velkommen m/ presentasjon av deltakere og program
11.10: iPad som verktøy i undervisningen v/Hans Martin Fisknæs
12.00: Erfaringsutveksling og tematisk gruppearbeid
13.00: Lunsj
13.45: Inspirasjonsforedrag
14.30: Metodikk – perkusjon som musikalsk og pedagogisk virkemiddel v/Ola Skaare
15.15: Pause
15.30: Metodikk – perkusjon som musikalsk og pedagogisk virkemiddel v/Ola Skaare
16.30: Utstyr, lokaler og tilskudd v/Buskerud musikkråd

Programmet er ferdig ca 17.00.

Seminaret er støttet av Buskerud fylkeskommune.

Meld deg på her:

Påmeldingsfrist: 1. november.

Seminaravgift inkludert lunsj: kr 200 (faktureres)

Fylles inn hvis seminaravgiften på kr 200 skal faktureres til en annen adresse enn den oppgitte postadressen.

Behandling av personopplysninger.

Buskerud musikkråd tar vare på navn, e-postadresser, postadresser og telefonnummer oppgitt i dette skjemaet for å kunne ha kommunikasjon med kontaktpersonen(e) i forbindelse med dette arrangementet. Vi gir ikke fra oss disse opplysningene til andre organisasjoner eller enkeltpersoner. Dersom kontaktpersonen(e) ønsker sin informasjon slettet i Buskerud musikkråds registre må vedkommende gi oss beskjed om dette.