Skjema for lag som søker VO-tilskudd for første gang

11.09.2017 15:40 Skrevet av

Fyll ut dette enkle skjemaet for å bli med på ordningen.
Søknad og rapportering skjer online. Dere får automatisk tilsendt brukernavn og passord fra fylkesmusikkrådet. Da kan dere registrere alle opplysninger selv og få tilskuddet rett inn på konto hvert halvår.

VO-tilskudd – Skjema for nye lag

Nye medlemmer må oppgi første øvedag etter innmeldingsdato.Voksenopplæring i Buskerud

Buskerud musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Buskerud. All opplæringsaktivitet i lagene/foreningene gir rett til VO-tilskudd. Dette kan være den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring, eller opplæringsaktivitet knyttet til seminarer eller spesielle kurs.


Klikk her for å komme til en veileder om ordningen.

For å kunne få tilskudd må søknad sendes Buskerud musikkråd innen søknadsfristen som er 1. januar for aktivitet i vårsemesteret og 1. juli for aktivitet i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen.
Klikk her for å komme til vår kontaktinformasjon.

 


Kontakt oss

Buskerud musikkråd
Telefon: 476 10 999
E-post: buskerud@musikk.no

Grønland 60
3045 Drammen