Skjema for lag som søker VO-tilskudd for første gang

11.09.2017 15:40 Skrevet av

Fyll ut dette enkle skjemaet for å bli med på ordningen.
Søknad og rapportering skjer online. Dere får automatisk tilsendt brukernavn og passord fra fylkesmusikkrådet. Da kan dere registrere alle opplysninger selv og få tilskuddet rett inn på konto hvert halvår.

VO-tilskudd – Skjema for nye lag

Nye medlemmer må oppgi første øvedag etter innmeldingsdato.Voksenopplæring i Buskerud

Buskerud musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Buskerud. All opplæringsaktivitet i lagene/foreningene gir rett til VO-tilskudd. Dette kan være den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring, eller opplæringsaktivitet knyttet til seminarer eller spesielle kurs.