Informasjon om voksenopplæringstilskudd

Buskerud musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds medlemsorganisasjoner med aktivitet i Buskerud.

Buskerud musikkråd forvalter voksenopplæringsmidler (VO) for medlemmer i Musikkens Studieforbunds 28 medlemsorganisasjoner med aktivitet i Buskerud. All opplæringsaktivitet i lagene/foreningene gir rett til VO-tilskudd. Dette kan være den ordinære opplæringen i laget, organisert som samspill/-sang og gruppeopplæring, eller opplæringsaktivitet knyttet til seminarer eller spesielle kurs.

Klikk her for å komme til en veileder om ordningen.

For å kunne få tilskudd må søknad sendes Buskerud musikkråd innen søknadsfristen som er 1. januar for aktivitet i vårsemesteret og 1. juli for aktivitet i høstsemesteret. I spesielle tilfeller kan vi akseptere en søknad på senere tidspunkt, i alle tilfeller må søknaden være sendt før opplæringen starter.

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjema, om du har andre spørsmål om voksenopplæring, eller trenger bistand til andre spørsmål i forbindelse med opplæringen i laget/foreningen.

Kursadminlogo 600